جهش تولید | شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

جنگل بانان کوچک - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

جنگل بانان کوچک

Loading the player...

سَنجاب یکی از انواع جوندگان است از خانواده سنجابان (Sciuridae) و جنس آن جنس سنجاب ها (Sciurus)  نام دارد. این حیوان معمولاً بر بالای درختان زندگی می کند و از مشخصات آن داشتن دم بلند و پر پشت و دستهای کوتاه و پاهای قوی و تنومند و موی ظریف بدن و گوشهای برجسته احاطه شده با پشم و چشمهای بزرگ است. سنجاب در قاره آسیا، آمریکا، اروپا و آفریقا وجود دارد و گونه های مختلفی دارد و در طبیعت از گردو، فندق، بلوط، میوه جات و دانه ها تغذیه نموده و در صورت دسترسی به لانه پرندگان بر تخم و جوجه پرندگان نیز تغذیه می کند. این حیوان ممکن است که توسط مار، پرندگان شکاری و روباه صید شود. از صفات مشهور سنجاب ذخیره سازی گردو و فندق در شکاف درختان و یا در زیر زمین جهت مصرف آن ها در زمستان ها است و بررسی های صورت گرفته نشان می دهند که این حیوان حافظه ای بسیار قوی دارد و به راحتی می تواند محل دفن گردو و فندق را یافته و در زمستان که به دست آوردن غذا دشوار می شود از ذخیره غذای خود تغذیه نماید. این حیوان در زبان انگلیسی «Squirrel» و در زبان آلمانی«eichhornchen»  و در زبان فرانسوی «ecureuil» و در زبان ترکی «sincap» و در زبان عربی «السنجاب» و در زبان فارسی سنجاب نامیده می شود که این نام ظاهراً از زبان فارسی به زبان عربی راه یافته و برخی افراد به آن «خز موش» و «موش خرما» نیز می گویند که واژه موش خرما به غلط بر این حیوان اطلاق شده است و به نظر می رسد که واژه خز موش واژه ای اصیل و فارسی است که در دوره قبل از اسلام، بر این جانور اطلاق می شده است. در گذشته های دور صید سنجاب در سرزمین خوارزم و جمهوری آذربایجان که بخشی از ایران بوده رایج و متداول بوده است و پوست های سنجاب خزری و خوارزمی از شهرت خوبی برخوردار بوده است. نام دیگر سنجاب در فارسی وَروَره است که ریشه آن به ریشه هند و اروپایی بر می گردد.

پراکندگی سنجاب

سنجاب ها در مناطق وسیعی از زیستگاه های دنیا از جنگل های استوایی تا بیابان های نیمه خشک یافت می گردند این حیوانات را می توان در تمامی کشورها مشاهده کرد. سنجاب در محیط های زیست متنوعی از جنگل های استوایی گرفته تا صحراهای نیمه خشک سوزان زندگی می کنند. آن ها فقط در مناطق قطبی و صحراهای بسیار خشک قادر به زندگی نیستند. سنجاب ها در قاره استرالیا، جزیره ماداگاسکار و آمریکای جنوبی یافت نمی شوند. سنجاب معمولاً در درجه اول گیاه خوارند و بر میوه و بذر گیاهان و فندق تغذیه می کنند. آن ها همچنین از حشرات، خزندگان کوچک نیز تغذیه می کنند.

Foresters small

One of rodent squirrel squirrel family (Sciuridae), made sex squirrels (Sciurus) is called. Squirrels in Asia, America, Europe and Africa, and there are many species and the nature of walnut, hazelnut, chestnut, fruits and seeds and feeding the birds nest to feed on bird eggs and chicks .

The animal may by snakes, birds of prey and the fox hunt. Famous characters squirrel storing nuts to crack under the trees or to use it in the winter And animal studies have been done to show that this is a very strong memory And can easily place the nuts in the winter when food becomes difficult to obtain nutrition from the food supply. The animal in English «Squirrel» and the German «eichhornchen» in French «ecureuil» and the Turkish «sincap» in Arabic, "Alsnjab 'and in Persian squirrel called This name appears in Farsi, Arabic, and some people have found their way to the "seal" and "squirrel" also say that word on this pet ferrets wrongly applied And it seems that the word of mouse fur and genuine Persian word that the pre-Islamic period, the animal has been referred. In the distant past hunting squirrels in the region, part of Iran and Azerbaijan have been common and Caspian squirrel skins and BS enjoyed a good reputation. Another name for the Persian squirrel the root of the Indo-European root is on.

Scattering squirrels

Squirrels in large areas of habitat of the world's tropical forests to semi-arid deserts are found in these animals can be seen in all countries. Squirrels in environments ranging from tropical forests to semi-arid desert in the scorching live. They just are not able to live in the polar regions and deserts are very dry. Squirrels in the Australian continent, the island of Madagascar and South America can not be found. Squirrels are primarily herbivores and feed on fruit, seeds and nuts. They also insects, small reptiles feed.