رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

جمع آوری زباله - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

جمع آوری زباله

جمع آوری زباله


 

 

در یکی از روزها "فی فی" در کنار دریا به یکی از ماهی ها می گوید. آشغال هایی که ریخته هر چه سریعتر جمع کند در صورتی که اینکار را انجام ندهد به پلیس دریا و یا مامان فیلا اطلاع می دهد. "فی فی" که از طرف ماهی مورد حمله قرار می گیرد و به طرف ساحل پرت می شود به هر کدام از حیوانات در کنار ساحل مثل قررباغه، لاک پشت برای جمع آوری زباله ها جهت جمع آوری زباله کمک می گیرد و هیچ کدام از آنها حاضر به همکاری نبوده "فی فی" در حالیکه تمساح را در یک قایق کوچک به خواب رفته  می بیند. پس از بیدار کردن او می گوید اگر تمام زباله ها را جمع کند یک جایزه خوب برای در نظر می گیرد ولی تمساح مانند دیگر حیوانات با "فی فی" برخورد می کند. در همین موقع که هر کدام از حیوانات مشغول بازیگوشی و شنا هستند. مادر "فی فی" به ساحل می آید و می بیند "فی فی" به تنهایی مشغول جمع آوری زباله ها است و فی فی نتیجه می گیرد که باید خودش زودتر اینکار را انجام می داد تا محیطی سالم و پاکیزه داشته باشند.