جهش تولید | دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹

جلسه صیانت از حقوق شهروندی - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

جلسه صیانت از حقوق شهروندی

جلسه صیانت از حقوق شهروندی


جلسه صیانت از حقوق شهروندی

جلسه صیانت از حقوق شهروندی

به گزارش واحد خبر سنندج ، اسماعیل رستم پور در جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی افزود: این سازمانها نسبت به یکدیگر دارای حق و تعهدات معینی هستند که  تحقق حقوق شهروندی نیازمند یک حرکت دو سویه است.وی با بیان اینکه، فرصت دهی و مشارکت جویی جامعه و مشارکت و فعالیت های اجتماعی شهروندان به ویژه در عرصه عمومی جهت تحقق حقوق شهروندی بسیار با اهمیت است اضافه کرد: ارتقاء آگاهی شهروندان از مصادیق حقوق شهروندی در جامعه است.وی یادآور شد: با توجه به اهمیت حقوق شهروندی، سازمان های مردم نهاد نقش مهمی در ارتقای آن دارند.وی خواستار تدوین برنامه ریزی جامع جهت آگاهی سازی در زمینه های مختلف حقوق، وظایف و شان شهروندی افراد جامعه شد و بر شناسایی موانع تحقق حقوق شهوندی تاکید کرد.وی در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه رسانه ها در ارتقاء سطح آگاهی نقش موثر دارند اظهار کرد: تعدادی از کانال ها ی ماهواره ای با برنامه های  نامناسب در این راستا حرکت  نمی کنند.در این جلسه  اعضا با بیان اهمیت تشکل ها و نهادهای مدنی در راستای تحقق حقوق شهروندی خواستار افزایش این سازمانها شدند.

آدرس کوتاه :