رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

جلسه شورای طرح و برنامه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

جلسه شورای طرح و برنامه

جلسه شورای طرح و برنامه


جلسه شورای طرح و برنامه سیما امروز مورخ 8/9/89 با حضور مدیر کل محترم مرکز و اعضاء تشکیل گردید و طرح برنامه "شب بخیر کردستان " سه ماهه زمستان آقای مهدی میرچی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از نظرات و پیشنهادات مختلف اعضاء به تصویب رسید .

این برنامه از 28 آذر ماه سال 89 از شبکه کردستان پخش می گردد .