رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

جلسه ارزیابی محتوایی سیما - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

جلسه ارزیابی محتوایی سیما

جلسه ارزیابی محتوایی سیما


جلسه ارزیابی محتوایی سیما در روز یکشنبه 7/9/89 با حضور مدیر کل محترم مرکز و اعضاء جلسه برگزار گردید .

در این جلسه به ارزیابی برنامه "یاران خورشید" به تهیه کنندگی آقای مهدی میرچی ویژه هفته دفاع مقدس جهت تسویه حساب نهایی و برنامه "نگاه" به تهیه کنندگی آقای کیانوش مشیروزیری پرداخته شد .

برنامه "نگاه" که برای پخش دیجیتال شبکه تولید می گردد یکی از موضوعات مهم و شاخص فرهنگی و اجتماعی استان را مورد بررسی قرار می دهد .

در این جلسه به نقد و بررسی فنی محتوایی برنامه نگاه جهت بهتر بودن کیفیت برنامه پرداخته شد و مدیر کل محترم و اعضاء جلسه نظرات خود را مطرح نمودند .