رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

جشن بهمن - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

جشن بهمن

دانلود

آهنگ سازحسین شریفی

شاعرمصطفی محدثی خراسانی

خوانندهرضا شیرازی

شیوه اجرااركستر

حجم ویدیو جهت دانلود: 18mb