جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

جشن بهمن - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

جشن بهمن

جشن بهمن


دانلود

آهنگ سازحسین شریفی

شاعرمصطفی محدثی خراسانی

خوانندهرضا شیرازی

شیوه اجرااركستر

حجم ویدیو جهت دانلود: 18mb