رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

جایگاه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری ارتقاء می‌یابد - نمایش محتوای خبر

 

 

جایگاه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری ارتقاء می‌یابد

رئیس اتاق بازرگانی کردستان بیان کرد:

جایگاه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری ارتقاء می‌یابد

سید کمال حسینی، امروز در جمع خبرنگاران واصحاب رسانه استان، افزود: کمک به توسعه نظام اقصادی استان ورفع موانع کسب وکار از جمله اهداف اتاق بازرگانی، در بخش‌های صنایع، معادن وکشاورزی استان است.

به گفته وی، این اتاق به عنوان یک نهاد خصوصی با همکاری با بخش‌های مختلف دولت سعی دارد با معرفی پتانسیل‌های اقتصادی استان و احصاء مشکلات ورفع آن، درجهت توسعه اقتصادی وتحقق شعار سال گام بردارد. 

حسینی با اشاره به سفر‌های هیاتهای هدفمند تجاری به کشورهای توسعه یافته وبرنامه ریزی برای همکاری اقتصادی با این کشورها، افزود: طرح همکاری اقتصادی با کشور فنلاند در دستور کار اتاق بازرگانی استان است.

منبع خبرگزاری: صداوسیما مرکز کردستان