نمایشگر دسته ای مطالب

تیشکی ئیمان

برنامه تیشکی ئیمان  هر روز 25 الی 30 دقیقه قبل از اذان ظهر با ذکر روز آغاز و با طرح مطالب معارف اسلامی و اخلاقی  توسط یک نفر کارشناس مجری ( یکی از ماموستاهای استان که خود امام  جماعت یکی از مساجد نیز می باشد) تا قبل از قرائت قرآن ادامه می یابد. در این برنامه هر روز یک محور موضوعی از موضوعات اخلاقی مطرح و با زبان محلی برای مخاطبان توضیح داده می شود. یک بخش گزارش نیز که حاوی دیدگاههای نماز گزاران و شهروندان درباره موضوع یا در باره نماز باشد در برنامه پخش می شود. در فواصل برنامه از موسیقی با کلام و بی کلام محلی که جنبه مذهبی دارند ، و نیز از اشعار و مناجات بهره گرفته می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: سیده ندا نقیبی

تاریخ تولید: 94/07/01