رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۸

تئاتر خیابانی مریوان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تئاتر خیابانی مریوان

 

تئاتر شاخه‌ای از هنرهای نمایشی است که به بازنمودن داستان‌ها در برابر مخاطبان یا تماشاگران می‌پردازد .تئاتر در مقایسه با هنرهای دیگر امکانات زیادی دارد برای اینکه از هنرهای دیگر مثل نقاشی، ادبیات، معماری، موسیقی و … در آن استفاده میشود کلمه تئاتر (theater) در اصل از کلمه تآترون (theater on) است که قسمت اول آن تیه (thea) تماشاگران و یا محله تماشا است.

در زمان های قدیم، تماشاگران در سرازیری تپه ها می نشستند و مراسم مذهبی را که با آداب و تشریفات مخصوص در پایین همان تپه یا کناره معبد که محل عبادت بوده، تماشا می کردند. موسیقی، رقص، گفتار، صورتک، لباس، اجراکنندگان، تماشگر و صحنه در اجرای آیین آرایش توسط رنگ، خاکستر یا جوهر که سطح بدن را می پوشاند برای کامل کردن صورتک و لباس بکار می رود آنطور که گریم در تئاتر این کار را انجام می دهد. ارتباط صمیمی و بی واسطه هنر نمایش با مخاطبین یکی از مهم ترین ویژگی های این هنر کهن و شاید اثر گذارترین آنها باشد، این ویژگی در نمایش خیابانی دو چندان مجال بروز و ظهور می یابد.

آنجا که نمایش به میان مخاطبان رفته و ایشان را با موضوع و اتفاقات خویش همراه می سازد. اثرات اجتماعی، درمانی، تربیتی، آموزشی، تفریحی و ... نمایش خیابانی سال هاست که پژوهشگران و محققان عرصه های هنر، جامعه شناسی، رفتارشناسی، روانشناسی و علوم مختلف را مجذوب خود ساخته است. اساتید برجسته این هنر در کشورهای مختلف جهان هر روز بدنبال ابداع و خلق شیوه ها و سبک های نوینی در راه ارتقاء و تعالی کارکرد این مقوله فرهنگی و اجتماعی توانمند هستند و هر روزه مکان های تازه ای برای اجرا و تقابل این هنر با مخاطبین خود که همانا مردمان جوامع مختلف اند انتخاب و آزمون می شوند.

Marivan Street Theater

Theater Branch From Performing arts The opening Stories The audience Or audience Deals. Theater Compared  with Other arts Many possibilities Is For Other arts Such as painting, Literature, Architecture, Music and ... It Use Word Theater (theater) Article The word Tatrvn (theater on) is The first part It Tyh (thea) Audience Or neighborhood Watch.

In ancient times the, Spectators On the hillside Sit And religious ceremonies The rules and procedures  special At the bottom of the hill Either side of the temple The place of worship, Watched. Music, Dance Speech, Smileys, Clothing, Performers, Viewer  And the On The Run Makeup regulations By color Ash Or substance The body surface Cover To complete the Smileys And clothing Used As Makeup in Theater It Will do. Intimate relationship And immediate Art display Contacts One The most important Features This ancient art And perhaps Two most effective Them, It The street view Reduplicate Opportunity Update And the emergence Finds.

Since the display To among its audiences went And he With And makes things with her​​. Social impacts, Therapy Education, Education Recreational and ... Street display For many years Researchers And researchers Areas of art, Sociology, Behavior, Psychology And the various sciences Attracted Is made​​. Outstanding Teachers The Arts In different countries Every Day Search Innovation And the Practices And styles New On the way up And performance excellence The cultural context And social Empowerment Are And every day New location Run And contrasting the Arts With your contacts Namely Communities Have different Selection Test Are.

 

کلمات کلیدی: کردستان - هنر - نمایش - تئاتر – تماشاگر – خیابانی - مریوان

Keywords: Kurdistan - Art - Show - Theatre – spectators - Street - Marivan

در نگاه بیشتر ببینید