رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

تومورمغزی - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

تومورمغزی

تومورمغزی


تومورمغزی

به گزارش روابط عمومی صداوسیمای مرکزکردستان:
این نمایش داستان جوانی است که به خاطریک سردردهمیشگی احساس می کندیک توموردرمغزش وجودداردوپزشکان واقعیت رابه اونمی گویند.این داستان نماداشخاصی است.که مسائل کوچک رابرای خودبزرگ می کنندودچاریک وسواس می شوندتاآنجاکه به نزدیکترین افرادودوستانشان هم اعتمادنمی کنند.
درنهایت قهرمان داستان بعدازیک سری آزمایش،عکس وسی تی اسکن وباتشخیص پزشکان متخصص به این نتیجه می رسدکه علت آن سردردشدید،عفونت یکی ازدندانهایش بوده است

عوامل برنامه:
تهیه کننده وکارگردان:علی رحمانی
بازیگران:ارسلان سودمند-شهرام صابونی-علاءالدین حسنی-علی یونسی-کورش خالق پناه-لادن کلوندی وفتانه مرادی