جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

تولید اکسیژن طبی و صنعتی در سنندج - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

تولید اکسیژن طبی و صنعتی در سنندج

تولید اکسیژن طبی و صنعتی در سنندج


دانلود

در حال حاضر در استان کردستان مشکلی از لحاظ کمبود اکسیژن وجود ندارد و واحد‌های تولید کننده اکسیژن به عنوان یاری رسان مراکز درمانی در شرایط کرونایی پای کار آمدند.

آدرس کوتاه :