رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸

تمامی معابر مریوان تا پایان مرداد 95 نامگذاری می شود - نمایش محتوای خبر

 

 

تمامی معابر مریوان تا پایان مرداد 95 نامگذاری می شود

شهردار مریوان عنوان کرد:

تمامی معابر مریوان تا پایان مرداد 95 نامگذاری می شود

فواد کریمی افزود: بیش از دو هزار تابلو بر اساس مصوبه شورای فرهنگی عمومی سال 94 برای نصب در شهر مریوان به تصویب رسیده است.
وی با بیان اینکه سعی شده نام گذاری ها نیز متناسب با هویت ایرانی، اسلامی و فرهنگ دینی و ارزش های اصیل فرهنگ غنی استان کردستان و مشاهیر مریوان باشد، گفت: عمده نام گذاری ها به نام شهدا و مشاهیر فرهنگی و هنری است.
وی ابراز داشت: یکی از برنامه ها و اولویت های آینده شورای اسلامی و شهرداری مریوان و نیز کمیسیون نام گذاری شهر مریوان مزین کردن برخی میادین و خیابان های شهر به نام شهدای ملی و شهدای استان کردستان و مریوان است.
شهردار مریوان اظهار کرد: نصب بیش از 112عدد از تابلو های معرف شهری و خیابان ها و معابر از شهرک کوثر که مزین به نام شهدا، مشاهیر، ادیبان کردی و فارسی است آغاز شده است.
وی افزود: بحث نامگذاری خیابان ها و معابر شهری در واقع حکم شناسنامه شهرها را دارد و در مدیریت شهری از اهمیت بسیار برخوردار است.
کریمی ادامه داد: شخصیت های تاریخی و مشاهیر و ادیبان میراث ماندگار یک ملت و شهر محسوب می شوند و باید در نامگذاری معابر شهری به این میراث ماندگار توجه ویژه ای شود.
مریوان در 130 کیلومتری غرب سنندج واقع شده است.

منبع خبری: ایرنا