جهش تولید | جمعه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

تلفن خانگی در نزدیک به هزار و 500 روستای کردستان - نمایش محتوای خبر