جهش تولید | دوشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۹

تلاش برای جذب اعتبارات پروژه های بازآفرینی کردستان در سفر وزیر مسکن و شهرسازی/از شهرداران موفق تقدیر می شود - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

تلاش برای جذب اعتبارات پروژه های بازآفرینی کردستان در سفر وزیر مسکن و شهرسازی/از شهرداران موفق تقدیر می شود

تلاش برای جذب اعتبارات پروژه های بازآفرینی کردستان در سفر وزیر مسکن و شهرسازی/از شهرداران موفق تقدیر می شود


معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت:

تلاش برای جذب اعتبارات پروژه های بازآفرینی کردستان در سفر وزیر مسکن و شهرسازی/از شهرداران موفق تقدیر می شود

جلسه ای با محوریت اقدامات و پروژه های تعریف شده در قالب ستاد استانی بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف شهری کردستان در دفتر معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان برگزار شد.

در این جلسه معاون استاندار کردستان بر ضرورت تشکیل منظم جلسات ستاد بازآفرینی شهری در شهرستان ها با حضور فرمانداران به عنوان رؤسا و شهرداران به عنوان دبیران شهرستانی این ستاد تأکید کرد.

امیر قادری افزود: در کمیته های برنامه ریزی شهرستان های استان هم باید نسبت به تخصیص اعتبارات برای طرح های بازآفرینی که مطالعات آنها انجام گرفته است، اقدام شود.

وی با یادآوری سفر قریب الوقوع وزیر مسکن و شهرسازی به استان کردستان، خاطرنشان کرد: شهرداران به عنوان دبیران ستادهای بازآفرینی شهرستان ها، پروژه هایی که در قالب این بازآفرینی محدوده های شهری با ذکر جزئیات به صورت دقیق طراحی و آماده است را ارائه دهند تا با تقدیم آنها به وزیر محترم، نسبت به تخصیص و جذب اعتبارات اقدام شود.

این مسئول با اشاره به اینکه پیگیری بیشتر، موجب جذب بهتر اعتبارات در قالب طرح های بازآفرینی خواهد شد، افزود: اعتبارات به شهرداری هایی اعطا می شود که جلسات این ستاد را بیشتر تشکیل داده و پیگیری بهتری برای انجام این مهم دارند.

قادری با بیان اینکه ستاد بازآفرینی در عرض شورای برنامه ریزی استان است، خاطرنشان کرد: بنابراین مأموریت و ماهیت این ستاد باید در جامعه نهادینه شود.جلسه ای با محوریت اقدامات و پروژه های تعریف شده در قالب ستاد استانی بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف شهری کردستان در دفتر معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان برگزار شد.

در این جلسه معاون استاندار کردستان بر ضرورت تشکیل منظم جلسات ستاد بازآفرینی شهری در شهرستان ها با حضور فرمانداران به عنوان رؤسا و شهرداران به عنوان دبیران شهرستانی این ستاد تأکید کرد.

امیر قادری افزود: در کمیته های برنامه ریزی شهرستان های استان هم باید نسبت به تخصیص اعتبارات برای طرح های بازآفرینی که مطالعات آنها انجام گرفته است، اقدام شود.

وی با یادآوری سفر قریب الوقوع وزیر مسکن و شهرسازی به استان کردستان، خاطرنشان کرد: شهرداران به عنوان دبیران ستادهای بازآفرینی شهرستان ها، پروژه هایی که در قالب این بازآفرینی محدوده های شهری با ذکر جزئیات به صورت دقیق طراحی و آماده است را ارائه دهند تا با تقدیم آنها به وزیر محترم، نسبت به تخصیص و جذب اعتبارات اقدام شود.

این مسئول با اشاره به اینکه پیگیری بیشتر، موجب جذب بهتر اعتبارات در قالب طرح های بازآفرینی خواهد شد، افزود: اعتبارات به شهرداری هایی اعطا می شود که جلسات این ستاد را بیشتر تشکیل داده و پیگیری بهتری برای انجام این مهم دارند.

قادری با بیان اینکه ستاد بازآفرینی در عرض شورای برنامه ریزی استان است، خاطرنشان کرد: بنابراین مأموریت و ماهیت این ستاد باید در جامعه نهادینه شود.

وی با یادآوری وجود بافت های غیررسمی در دنیا و به تبع در ایران و استان کردستان، خاطرنشان کرد: 30 درصد از جمعیت شهرهای استان در بافت های غیررسمی اسکان یافته اند و این مسئله ضرورت توانمندسازی ساکنان این بافت ها و بازآفرینی این محدوده ها را بیشتر می کند.

معاون عمرانی استاندار کردستان با تأکید بر نقش تمام دستگاه ها در این حوزه، رسالت شهرداران را در این رابطه کلیدی تر دانست و گفت: جلسات ستاد بازآفرینی شهرستان ها باید حداقل هر 45 روز برگزار شود.

قادری، هدف و رسالت اصلی ستاد بازآفرینی را توجه به بافت های مسئله دار و حاشیه ای عنوان و بار دیگر تأکید کرد: اولویت برای جذب و اختصاص اعتبارات، شهرداری هایی است که پروژه های مرتبط را طراحی و آماده کرده اند.

وی از تشویق شهردارانی که در رابطه با تعریف پروژه ها و برگزاری جلسات ستاد بازآفرینی منظم و موفق عمل کرده اند، خبر داد و افزود: امیدواریم در سفر وزیر مسکن و شهرسازی به استان کردستان، بتوانیم برای این پروژه ها، دستور جذب اعتبارات خوبی را بگیریم.

منبع خبری: پایگاه اطلاع رسانی استانداری

وی با یادآوری وجود بافت های غیررسمی در دنیا و به تبع در ایران و استان کردستان، خاطرنشان کرد: 30 درصد از جمعیت شهرهای استان در بافت های غیررسمی اسکان یافته اند و این مسئله ضرورت توانمندسازی ساکنان این بافت ها و بازآفرینی این محدوده ها را بیشتر می کند.

معاون عمرانی استاندار کردستان با تأکید بر نقش تمام دستگاه ها در این حوزه، رسالت شهرداران را در این رابطه کلیدی تر دانست و گفت: جلسات ستاد بازآفرینی شهرستان ها باید حداقل هر 45 روز برگزار شود.

قادری، هدف و رسالت اصلی ستاد بازآفرینی را توجه به بافت های مسئله دار و حاشیه ای عنوان و بار دیگر تأکید کرد: اولویت برای جذب و اختصاص اعتبارات، شهرداری هایی است که پروژه های مرتبط را طراحی و آماده کرده اند.

وی از تشویق شهردارانی که در رابطه با تعریف پروژه ها و برگزاری جلسات ستاد بازآفرینی منظم و موفق عمل کرده اند، خبر داد و افزود: امیدواریم در سفر وزیر مسکن و شهرسازی به استان کردستان، بتوانیم برای این پروژه ها، دستور جذب اعتبارات خوبی را بگیریم.

منبع خبری: پایگاه اطلاع رسانی استانداری

آدرس کوتاه :