جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

تغذیه مناسب برای جلوگیری از چاقی در دوران قرنطینه - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

تغذیه مناسب برای جلوگیری از چاقی در دوران قرنطینه

تغذیه مناسب برای جلوگیری از چاقی در دوران قرنطینه


برای جلوگیری از بروز افسردگی و چاقی در دوران خانه نشینی به خاطر بیماری کرونا باید برنامه تغذیه ای مناسبی داشته باشیم.

آدرس کوتاه :