جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

تعیین اعضای گروهها و کمیته های بحران - نمایش محتوای خبر

 

 

تعیین اعضای گروهها و کمیته های بحران

دومین جلسه ستاد مدیریت بحران تشکیل شد

در جلسه ای که با حضور قائم مقام مرکز، معاونین و مدیران مرکز در سالن جلسات تشکیل شد پس از ارزیابی های لازم اعضای کمیته ستاد مدیریت بحران مرکز و اعضای گروههای  چهارگانه سازمان دوم، ساماندهی شدند. در این جلسه همچنین بر آموزش، هدایت و افزایش توانمندی اعضای گروهها و لزوم آمادگی آنها در مواقع ضروری تاکید شد.لازم به ذکر است که صدا و سیمای مرکز کردستان برنامه مدون و منظمی در حوزه مدیریت بحران دارد و نیروهای مرکز از آمادگی لازم برای رویدادهای غیرمنتظره و غیر قابل پیش بینی  آمادگی لازم را دارند.