جهش تولید | شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۹

تعطیلی مدارس برای مسافرت نیست - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تعطیلی مدارس برای مسافرت نیست

دانلود

تعطیلی مدارس برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا است پس لطفا در خانه بمانید و با رفتن به مسافرتزنجیره انتقال این بیماری را گسترش ندهیم.