سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

تعداد كتابخانه هاي داراي مجوز مساجد كردستان به 47 باب افزايش يافت - نمایش محتوای خبر