رونق تولید ملی | جمعه، ۴ بهمن ۱۳۹۸

تصویر هوایی تشییع پیکر سردار دلها در اهواز - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تصویر هوایی تشییع پیکر سردار دلها در اهواز

دانلود

تصویر هوایی از مراسم تششیع پیکر شهدا در شهر اهواز