جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

تست و اجرای خوانندگی پوریا ابراهیمی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تست و اجرای خوانندگی پوریا ابراهیمی

Loading the player...

آواز: مظهر خالقی_ پاییز

تصنیف: مظهر خالقی_ پاییز

آواز: مظهر خالقی_ وصف شهر سنندج

تصنیف: مظهر خالقی_ وصف شهر سنندج

 

Song: Mazhar Khaleqy_fall

Classification: Mazhar Khaleqy_ fall

Song: Khaleqy_ embodiment described in Sanandaj

Classification: Mazhar Khaleqy_ embodiment described in Sanandaj