جهش تولید | جمعه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

تجهیز ۴۶ هزار هکتار از اراضی کردستان به سیستم آبیاری نوین/ پیمانی که به آن وفا نشد - نمایش محتوای خبر