جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۹

تجهیز بیش از 17 هزار هکتار از اراضی کردستان به شبکه آبیاری نوین از محل پایاب سدهای مرزی - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

تجهیز بیش از 17 هزار هکتار از اراضی کردستان به شبکه آبیاری نوین از محل پایاب سدهای مرزی

تجهیز بیش از 17 هزار هکتار از اراضی کردستان به شبکه آبیاری نوین از محل پایاب سدهای مرزی


مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت:

تجهیز بیش از 17 هزار هکتار از اراضی کردستان به شبکه آبیاری نوین از محل پایاب سدهای مرزی

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: از این مقدار اراضی آبی، سه هزارهکتار در پایاب سد گاران، یک هزار و 600 هکتار پایاب سد زریبار مریوان، سه هزار و 500 هکتار سد گاوشان و یک هزار و 124 هکتار پایاب سدهای امیرآباد و رمشت کامیاران، یک هزار و 140 هکتار در سد زیویه کامیاران قرار دارد.

فرزاد حسنی گفت: از مسیر انتقال سد ژاوه سنندج نیز 2 هزار و 500 هکتار و از مسیر انتقال سد آزاد نیز چهار هزار و 300 هکتار به صورت شبکه ای به سامانه آبیاری نوین تجهیز می شوند.

استان کردستان دارای یک میلیون و 17 هزار و 343 هکتار زمین زراعی است که از این میزان 89 درصد به صورت دیم و 11درصد مابقی نیز به صورت آبی کشت و زرع می شود.

برای این 17 هزار هکتار از اراضی دیم که به شبکه آبیاری نوین تجهیز میشود اعتباری بالغ بر 280 میلیارد تومان نیاز است که تاکنون 17 میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی هزینه شده است.

از سال 72تا کنون، 46 هزار هکتار از اراضی  دیم و آبی کردستان به شبکه نوین آبیاری تجهیز شده اند

منبع خبرگزاری: صداوسیما مرکز کُردستان

آدرس کوتاه :