جهش تولید | جمعه، ۹ خرداد ۱۳۹۹

تجهیز بیش از 17 هزار هکتار از اراضی کردستان به شبکه آبیاری نوین از محل پایاب سدهای مرزی - نمایش محتوای خبر