جهش تولید | دوشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۹

تجلیل از تلاشگران حوزەهای قرآنی استان کردستان در جشن رمضان - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

تجلیل از تلاشگران حوزەهای قرآنی استان کردستان در جشن رمضان

تجلیل از تلاشگران حوزەهای قرآنی استان کردستان در جشن رمضان


مدیر عامل موسسە قرآنی مردمی ستایش اعلام کرد:

تجلیل از تلاشگران حوزەهای قرآنی استان کردستان در جشن رمضان

زهرا زندی گفت: از روز ۲۰ تا ۳۰ خرداد ماه امسال مصادف با ۱۵ تا ۲۵ رمضان المبارک، ادارە کل فرهنگ  و ارشاد اسلامی استان برنامەهای متعدد قرآنی تحت عنوان جشن رمضان در نظر گرفتە است کە محفل انس با قران کریم و تجلیل از فعالان قرآنی در روز چهارشنبە ۳۰ خرداد پایان بخش آن است.

زندی افزود: برگزاری بخشی از برنامە جامع جشن رمضان، از جملە محافل انس با قرآن کریم، جلسات و نشست های علمی- تخصصی قرآن کریم، دیدار و تجلیل از فعالان قرآنی بە موسسە قرآنی مردمی ستایش، واگذار شدە است.

مدیر عامل اتحادیە تشکل های قرآنی استان کردستان گفت: تا روزهای پایانی ماه مبارک رمضان اجرای ۵ محفل بزرگ قرآنی در دستور کار موسسە ستایس قرار گرفتە است کە تعدادی از آنها برگزار شدە است.

وی افزود: این محافل شامل قرائت قرآن کریم، مداحی، سخنرانی های قرآنی، اهدای جوایز بە مربیان و فعالان حوزەهای مختلف قرآنی و توزیع افطار در بین مهمان این جلسات بودە است.

زندی همچنین گفت: ۵ جلسە تفسیر قرآن در ۵ منطقە شهر سنندج بە ویژە مناطق حاشیە شهر برگزار خواهیم کرد کە در این جلسات کە تعدادی از آن هم در روزهای اخیر در مساجد و کلاسهای قرآنی برگزار شدە است، از توانایی های اساتید بزرگ حوزە تفسیر قرآن کریم در استان کردستان از جملە استاد حیدر الماس، استاد اسعد نادری، استاد عبدالسلام کریمی، استاد نریمان احمدی و ... استفادە می شود.

مدیر عامل  موسسە قرآنی مردمی ستایش عنوان کرد: بخش دیگری از برنامەهای محول بە این موسسە در جشن بزرگ رمضان، برگزاری ۵ نشست علمی تخصصی قرآنی بودە است کە در مساجد و کلاس های قرآنی در حال برگزاری است و تا روز یکشنبە آیندە ادامە دارد.

وی گفت: دیدار با فعالان قرآنی، بخش دیگری از فعالیت های موسسە ستایش در ماه مبارک رمضان است کە با همکاری ادارە کل ارشاد اسلامی استان کردستان انجام می شود.

بە گفتە زندی در ایام ماه مبارک رمضان با حضور معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از چندین چهرە شاخص قرآنی از جملە هنرمند قرآنی، استاد علی محمدی، فرهنگی قرآنی جناب آقای ناصر رحیمیان و همسر محترم ایشان در چاپ و نشر معلم، استاد شاهو طوتنی، خوشنویس قرآنی  با خط معلی، تجلیل بە عمل آمدە است و در روزهای آیندە هم از چند تلاشگر دیگر حوزە قرآن قدردانی می شود.

وی افزود: موسسە ستایش در هرنشست قرآنی و جلسە تفسیر هم از یک مربی پرتلاش و شاخص قرآنی تجلیل بە عمل آوردە است.

وی در خصوص اجرایی برنامەهای هنری حوزە قرآن گفت: متاسفانە هنر در حوزەهای قرآنی بسیار مورد کم لطفی قرار گرفتە است در حالی کە استان فرهنگی کردستان دارای ظرفیتهای بسیار بالایی در این زمینە است و بنابە تشخیص و با همکاری ادارە کل ارشاد اسلامی قرار است گروه تئاتر خیابانی مذهبی قرآنی بری اولین بار در برنامە محفل انس باقرآن کریم کە در روز چهارشنبە ۳۰ خرداد برگزار می شود، نمایش مذهبی اجرا کنند.

 

آدرس کوتاه :