جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

تامین اجتماعی به سرمایه‌گذاری در کردستان ورود کند - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

تامین اجتماعی به سرمایه‌گذاری در کردستان ورود کند

تامین اجتماعی به سرمایه‌گذاری در کردستان ورود کند


کردستان

حسین فیروزی معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری کردستان از مسئولان سازمان تامین اجتماعی کشور خواست دربرنامه ریزی های این سازمان با جدیت بیشتری مردم کردستان را لحاظ  وبرای بهبود فضای کسب وکار وایجا فضای روانی امن سرمایه گذاری درکردستان، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی کشور بخشی از سرمایه گذاری های خود را درکردستان به انجام برساند.

او این درخواست را درجریان آیین معارفه «سید صلاح قریشی» مدیرکل جدید تامین اجتماعی کردستان و درحضور مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی کشور مطرح کرد. شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی که به اختصار «شستا» خوانده می شود متعلق به سازمان تأمین اجتماعی ایران است که در زمینه مدیریت سرمایه‌گذاری، تجارت و بازرگانی، مدیریت دارایی و مبادلات سهام شرکت‌ها، فعالیت می‌کند. در حال حاضر، ۱۰ درصد ارزش بورس اوراق بهادار تهران، متعلق به شستا می‌باشد. شرکت شستا مالک شمار زیادی شرکت می‌باشد.

معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری کردستان گفت: «یکی از شاخص های ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی برای سرمایه گذاری درکردستان اینست که بررسی می کنند که ببینند بنگاههای اقتصادی بزرگ دولتی چقدر درکردستان سرمایه گذاری کرده اند. مطمئنا اگر سازمان تامین اجتماعی درکردستان سرمایه گذاری انجام بدهد فضای روحی روانی مناسب تری  را برای دیگر سرمایه گذاران فراهم می کند. امنیت روانی را برای سرمایه گذار ایجاد می کند.» که به نظر فیروزی« این یکی از مهمترین وظایف سازمان تامین اجتماعی درکشور برای توسعه وشتاب بخشی به روند توسعه درمناطق کمترتوسعه یافته است.»

وی به تصریح ازمعاون حقوقی وامور مجلس سازمان تامین اجتماعی کشور خواست که مسئولان این سازمان رامتقاعد کنند که یک سرمایه گذاری بزرگ درکردستان را دردستور کارقرار دهند. چه این از نظر این مقام اقتصادی کردستان، «این کارهم بهبود فضای کسب وکار وهم توسعه کردستان را تسریع می کند.»

تعریف الگوی منطقه ای و افزایش شمار افراد تحت پوشش تامین اجتماعی درکردستان

 اما معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری کردستان دو درخواست مشخص دیگر از سازمان تامین اجتماعی داشت و آن «تعریف الگوی منطقه ای و افزایش شمار افراد تحت پوشش تامین اجتماعی در کردستان» بود چه اینکه از نظر این مقام دولت، واقعیت این است که جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی درکردستان هنوز با میانگین کشور فاصله دارد و ضرورت دارد « سازمان تامین اجتماعی برای کردستان سازوکاری را طراحی کند که جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی این استان با میانگین کشوری برابری کند. چرا چون این موضوع صرفا اقتصادی نیست. مردم مناطق مرزی ودرحاشیه توسعه وقتی از طریق تامین اجتماعی با حاکمیت پیوند می خورند وفادارترخواهندماند. تامین اجتماعی به اجتماعی کردن امنیت و امنیت و توسعه پایدار کمک خواهد کرد. پیامدهای فعالیت ها و خدمات تامین اجتماعی بسیار فراتراز یک موضوع اقتصادی صرف است. این تلاش ها توسعه و امنیت پایدار را رقم می زند. بنابر این تامین اجتماعی هر قدر وسعت و عمق بیشتر پیدا کند توسعه کشور بیشتر رقم  می خورد.»

فیروزی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار هیات دولت  درمورد مردمی کردن اقتصاد و توجه به کسب وکار در روستاها پیشنهاد کرد:« درکردستان که کارخانه های بزرگ نداریم والگوی اشتغال استانهای صنعتی با کردستان متفاوت است سازمان تامین اجتماعی چاره ای بیندیشند که به الگوهای اشتغال بومی و محلی توجه کنند از جمله نظام استاد شاگردی در صنایع کوچک و خدمات ، کسب و کارهای صنایع دستی و کشاورزی و سایرنظام های اشتغال های سنتی منطقه هم درتعریف  پوشش های تامین اجتماعی قرار بگیرد. و الگوی مناسب منطقه ای واستانی تعریف شود که بشود» شمار افراد تحت پوشش تامین اجتماعی در کردستان به «نرم کشوری برسد.»

فیروزی با طرح این سئوال که ارزیابی حرفه ای و تخصصی از خدمات سازمان  تامین اجتماعی درکردستان چطور است و آیا سازمان تامین اجتماعی چه میزان از اهداف دولت راتوانسته است درکردستان محقق کند؟  پاسخ داد:« کارکنان خدوم تامین اجتماعی کردستان به بیش از یک سوم جمعیت استان خدمات قابل ملاحظه ای را ارائه می دهند و تلاش این عزیزان قابل تقدیر است. اما در استانداری کردستان انتظارات مان از سازمان تامین اجتماعی بیشتر است. امیدواریم با تلاش و جدیت بیشتر این مجموعه به اهداف بیشتری نائل شویم .

 

آدرس کوتاه :