رونق تولید ملی | جمعه، ۴ بهمن ۱۳۹۸

تازه‌های علمی - نمایش محتوای خبر

 

 

تازه‌های علمی

دانلود

امامی در تازه‌های علمی این هفته به بخش FMU (اف، ام، یو) بیمارستان بعثت سنندج رفته واحدی که خانم دکتر زارع و همکارانش با پژوهش‌های کاربردی و علمی خود، زایمان‌های زودرس و مشکلات دوران جنینی رو تا حد زیادی کاهش دادند.