جهش تولید | دوشنبه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

بیژن کامکار - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بیژن کامکار

Loading the player...

(۲۸ آذر ۱۳۲۸، سنندج) نوازندهٔ دف، رباب، تمبک، تار، خوانندهٔ ایرانی و از اعضای گروه کامکارها است مانند دیگر اعضای خانواده اش نزد پدرش حسن کامکار به فراگیری موسیقی پرداخت. اولین فعالیت حرفه ای او در رادیو سنندج به عنوان خواننده بوده است. اولین سازی که او برگزید تنبک بود اما پس از آن با سازهای ملودیکا و تار به نوازندگی در گروه خانوادگی کامکارها پرداخت. در سال ۱۳۵۳ با ساز تخصصی تار وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد و در رشتهٔ موسیقی تحصیل کرد. وی جزو بنیانگذاران گروه های شیدا و عارف می باشد و در کنسرت ها و آثار متعدد به عنوان نوازنده و بعضاً خواننده این گروه ها حضور داشته است.

فعالیتها:

ورود به گروه شیدا و عارف:

در سال ۱۳۴۸ با محمدرضا لطفی آشنا شد که به گفتهٔ خود وی نقطه عطفی در زندگی هنری وی به شمار میرود چرا که بعد از پدر نقش به سزایی در آشنایی او با تار و [موسیقی ایرانی] داشته است. همچنین این آشنایی منتهی به ورود وی به عنوان نوازندهٔ تنبک به گروه شیدا می شود اما پس از چندی با ورود برادرش ارژنگ کامکار به گروه، وی به نوازندگی رباب روی می آورد. پس از چندی به گروه عارف نیز وارد می شود.

وارد کردن دف به اجراهای عمومی:

شاید بتوان مهمترین نقش وی در موسیقی ایران را وارد کردن ساز دف برای اولین بار به اجراهای عمومی دانست. در هنگام عضویت در گروه شیدا به پیشنهاد محمدرضا لطفی از ساز دف در یکی از کنسرتهای گروه استفاده کرد که با اقبال فراوان علاقمندان مواجه شد و امروزه دف یکی از سازهای مهم در گروههای موسیقی ایرانی است و نوازندگان فراوان در این رشته به فعالیت می پردازند. پیش از این، دف فقط در مراسم مذهبی دراویش در خانقاه ها مورد استفاده قرار می گرفت و در گروههای موسیقی ایرانی استفاده نمی شد.

آثار:

او علاوه بر اجراهای متعدد همراه با گروه های موسیقی داخل و خارج کشور، در مقام نوازنده و خواننده در بیش از ۱۲۰ آلبوم حضور داشته است. از این آثار می توان به ئاگری زیندو، شلیره، گل صدبرگ، دف و رباب، دف و نی، افسانه تنبور، حصار (اثر حسین علیزاده) و... اشاره کرد.

Bijan Kamkar

(28 Azar 1328 in Sanandaj), playing daf, Rabab, Tombak, Tar, Iranian singer and member of Kamkars like other members of his family with his father, Hassan Kamkar to learn music. His first professional activity was as a singer on the radio Sanandaj. The first of which he was elected, but then the instruments Tombak and Tar Mlvdyka playing in the family band kamkars payment. In 1353, silk specialist construction college degree in Fine Arts, Tehran University and studied music. He was among the founders of the "Sheida" and "Aref" and in numerous concerts and works as a musician and singer of some of these groups is present.

Activities:
Login Sheida group and mystic:

Mohammad Reza Lotfi was introduced in 1348 He said the turning point in his artistic life is Because the father's role in his familiarity with tar and Iranian music has. This familiarity leads to his arrival as a Tombak Sheida group but soon after his arrival Arjang Kamkar group, he turns Rabab playing. Aref also comes soon after.

daf login to public performances:

Perhaps the most important role in the import of Iranian music instrument daf as the first public performances. Join the group "Sheida" suggestion "Mohammad Reza Lotfi" daf instruments used in the concert band that fans were met with great enthusiasm Today, daf one of the most important instruments in the music groups and many performers are active in this field. Earlier, in the convent of dervishes daf only used in religious ceremonies and music groups were not used.

Works:

In addition to his numerous performances with musical groups outside the country, as the singer has had a presence in more than 120 albums. These effects can be "Ageri Zindou", Shlerah, hundreds of flowers, leaves, and Rabab daf def and Reed, legend Tabor, fence (due Hossein Alizadeh) and pointed.