رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

بیمه تامین اجتماعی روستایی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

بیمه تامین اجتماعی روستایی

بیمه تامین اجتماعی روستایی


شبکه استانی سیمای کردستان به موضوع « بیمه تامین اجتماعی روستایی» پرداخت . در دو برنامه ی "اقتصاد استان" به مدت 50 دقیقه و برنامه "دیاری لادی" به مدت 20 دقیقه ، از طریق مباحث کارشناسی و گزارشهای متنوع ، اهمیت آشنایی روستائیان با این نوع بیمه بیان شد و مزایای شرکت مردم روستا در این امر مهم که از نعمت های انقلاب و نظام اسلامی است ، برای مردم تشریح شد .