رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

بیماری و سلامت دل - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بیماری و سلامت دل

بیماری و سلامت دل


بیماری و سلامت دل

 

بهداشت دل و عوامل سلامت آن از نگاه ائمه

مردی نزد رسول خدا(ص) از قساوت و سختی قلب خود شکایت کرد. آن حضرت فرمود: هرگاه خواستی دلت نرم شود، درمانده‌ای را اطعام کن و بر سر یتیم دست نوازش بکش.

بهداشت دل (قلب)

اهمیت سلامت دل: حضرت علی(ع) می‌فرماید: آگاه باشید که تنگدستی بلاست و بدتر از تنگدستی بیماری تن و بدتر از بیماری‌ تن بیماری دل است. آگاه باشید که از جمله نعمت‌ها، گستردگی ثروت است و برتر از فراوانی ثروت، تندرستی و برتر از تندرستی سلامت دل است.

و همان گرامی فرمود: هیچ دردی بر دل‌ها دردناک‌تر از گناهان نیست.

تأثیر سلامت دل در تندرستی: امیرمؤمنان(ع) فرمود: هوشیار باشید که بخشی از تندرستی، سلامتی دل است؛ همچنین فرمود: تقوای الهی (سلامت دل) ... درمان بیماری‌های بدن شماست.

امام باقر(ع)‌ فرمود: هیچ دانشی همانند دانشِ تأمین کننده سلامت نیست و هیچ سلامتی همانند سلامت دل نیست.

اثر سلامت دل: خدا در قرآن می‌فرماید: روزی که نه مال برای انسان سودمند است و نه پسران؛ اما کسی که با دلی پاک از شرک و گناه نزد خدا آمده است (قطعا از آن پاکی بهره خواهد برد).

رسول خدا (ص) فرمود: خدا به چهره‌ها و اموالتان نمی‌نگرد، بلکه به دل‌ها و کردارتان می‌نگرد.

 

عوامل بیماری‌ و مرگ دل

بیماری‌های دل عبارت‌اند از قساوت، کوری، رین (زنگار) و ... که برای آن‌ها عواملی را برشمرده‌اند:

پیمان شکنی: خدای متعال فرمود: پس به سبب اینکه پیمانشان را شکستند لعنتشان کردیم و دل‌هایشان را سخت و حق‌ناپذیر گردانیدیم.

زیاده‌گویی: رسول خدا(ص) فرمود: به راستی زیاده‌گویی در غیر یاد خدا دل را سخت می‌کند.

طولانی دانستن عمر: امیر مؤمنان(ع)‌ فرمود: زمان را دراز نپندارید (عمرتان را طولانی ندانید) که موجب قساوت دلتان می‌شود، چنان که اگر کار بد، دیر پا شده و دوام یابد مایه قساوت می‌شود.

لهو و لعب: رسول خدا(ص) فرمود: سه چیز موجب قساوت دل می‌شود. گوش سپردن به لهو، در پی شکار (تفریحی) رفتن و رفت و آمد به دربار سلطان.

زیادی ثروت: امیر مؤمنان فرمود: زیادی ثروت موجب تباهی دین و قساوت دل می‌شود.

نگاه به بخیل: امیرمؤمنان فرمود: نگاه به بخیل قلب را سخت می‌کند.

گفت‌ و گوی بی‌حاصل: امیر مؤمنان(ع) فرمود: از گفت‌وگوی بی‌حاصل و دشمنی بر حذر باشید که آن دو قلب‌ها را بیمار می‌کنند.

عشق غیر الهی: امیر مؤمنان(ع) فرمود: هر کس به چیزی عشق (زمینی) بورزد چشمش کور و دلش بیمار شود.

تکرار گناه و همنشینی با ثروتمندان خوش‌گذاران: رسول خدا(ص) فرمود: چهار چیز دل را می‌میراند: گناه روی گناه و زیادی گفت‌وگو با زنان و در افتادن با احمق، بدین گونه که تو بگویی و او بگوید، در حالی که به خیر تن ندهد و همنشینی با مردگان. پرسیدند: ای رسول خدا! مردگان کیان‌اند؟ فرمود: هر توانگر خوش‌گذران.

خلوت با زنان و همنشینی با گمراهان: حضرت رسول (ص) فرمود: چهار چیز مایه تباهی دل‌هاست؛ خلوت با زنان (نامحرم) و گوش سپردن به آن‌ها و پذیرفتن رأی آن‌ها و همنشینی با مردگان. سوال شد: ای رسول خدا! مجالست با مردگان چگونه است؟ فرمود: مجالست با هر گمراه رویگردان از احکام (دستورهای) الهی.

زیاد خندیدن: رسول خدا(ص) فرمود: از خنده فراوان بر حذر باش که دل را می‌میراند.

 

عوامل سلامت و بهداشت دل

در قرآن و روایات اموری زنده کننده قلب و مایه بهداشت آن شناسانده شده‌اند: قرائت قرآن، موعظه، یاد خدا، یاد مرگ، اندیشه‌ورزی، نور حکمت، معاشرت با صاحبان فضیلت و خرد، گفت‌وگوی علمی، دیدار با نیکوکاران، دیدار با صاحبان معرفت، اطعام درماندگان، مهرورزی با یتیمان، طهارت از گناه، تقوا، دوری از عشق غیر الهی و ...

خدای متعال می‌فرماید: ای مردم! برای شما از جانب پروردگارتان پندی هشیار کننده و درمانی برای آنچه از صفات نکوهیده در سینه‌هاست... آمده است.

امیر مؤمنان(ع) فرمود: قرآن را بیاموزید... و در آن بیندیشد، زیرا بهار دل‌هاست و از نورش شفا بجویید که شفای دل‌هاست؛ همچنین فرمود: معاشرت با صاحبان فضیلت موجب حیات دل‌هاست و نیز فرمود: دیدار با نیکوکاران دل را آباد می‌کند و فرمود: دیدار با اهل معرفت دل‌ها را آباد می‌کند. در حدیث دیگر فرمود: آبادانی دل در همنشینی با خردمندان است. در وصیت خود به امام حسن(ع) نیز فرمود: تو را سفارش می‌کنم به ... آباد کردن دلت با یاد خدا.

 

 

عوامل برنامه:

تهیه کننده: دلارام نامور

گوینده: سمیرا حاتمی

نویسنده: رشیدی

کارشناس: ماموستا فرجی

صدابردار: ندا سودمند