جهش تولید | جمعه، ۹ خرداد ۱۳۹۹

بیمارستان کوثر سنندج مجهزترین بیمارستان کشور خواهد شد. - نمایش محتوای خبر