رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

بيت المقدس 2 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

بيت المقدس 2

عملیات های دفاع مقدس

بيت المقدس 2

عمليات نصر 8 و تصرف ارتفاع گرده رش در غرب رودخانه قلعه چولان و سرپل، زمينه مناسبي را براي انجام عمليات بيت المقدس 2 فراهم ساخت. ضمن اينکه با عمليات نصر4 و تصرف ماووت نيز امکان اجراي عمليات در جناح چپ منطقه فراهم شد و موفقيت حاصل از سلسله عمليات هاي انجام شده در منطقه شمال غرب سبب شد تا شرايط لازم براي اجراي عملياتي بزرگ در شمال سليمانيه فراهم شود.

اهداف و طرح مانور

منطقه عملياتي بيت المقدس 2 در شمال سليمانيه قرار داشت و شامل منطقه عمومي دشت هرمدان و ارتفاعات ويولان، گوجار، قميش، دولبشک، الاغلو و ارتفاع آمدين مي شد. اين عمليات به منظور پيشروي به سمت جنوب و غرب منطقه عملياتي و با هدف نزديک شدن به شهر سليمانيه و سد دوکان در منطقه قلعه ديزه طرح ريزي شد. اين اهداف در چند مرحله تحقق مي يافت. در مرحله اول، بايد ارتفاعات ويولان، دشت هرمدان، يال هاي ابتداي ارتفاع گوجار و يال هاي مقابل اين ارتفاع که بر ارتفاع و تنگه الاغلو تسلط داشت و نيز ارتفاعات الاغلو، قميش و دولبشک به همراه تنگه دولبشک ـ الاغلو تصرف مي شد. در مرحله دوم، بنا به وضعيت موجود، نيروها بايستي به طرف ارتفاعات موکبه و قيوان پيشروي مي کردند و سپس در مرحله سوم، عمليات به سمت سد دوکان ادامه مي يافت.

سازمان رزم

در محور آمدين، قرارگاه قدس با استعداد 47 گردان و با يگان هاي زير کار شناسايي و آماده سازي منطقه را آغاز کرد:لشکرهاي 10 سيدالشهدا با 15 گردان، 27 حضرت رسول (ص) با هشت گردان، 31 عاشورا با هشت گردان، 32 انصارالحسين با هفت گردان، 52 قدس با پنج گردان، 57 حضرت ابوالفضل (ع) با چهار گردان و تيپ زرهي 20 رمضان با دو گروهان تانک خشايار.در محور قميش نيز قرارگاه نجف با استعداد 57 گردان و با ترکيبي از يگان هاي زير اقدامات شناسايي و آماده سازي منطقه را آغاز کرد:لشکرهاي 5 نصر با 12 گردان، 6 پاسداران با شش گردان، 21 امام رضا (ع) با10 گردان، 55 شهدا با شش گردان و تيپ هاي 12 قائم (عج) با پنج گردان، 18 الغدير با پنج گردان، 35 امام حسن)ع( با هشت گردان، 48 فتح با پنج گردان.در مجموع، استعداد دو قرارگاه با حضور 15 يگان به 104 گردان رسيد که با توجه به محورهاي عمليات، ماموريت هر يک از قرارگاه ها و يگان ها تعيين شد.همزمان با تعيين ماموريت يگان ها و بررسي جزئيات بيشتر طرح مانور، يگان ها کار شناسايي وضعيت دشمن در منطقه و آماده سازي منطقه و نيروها را آغاز کردند. اگر چه آماده سازي منطقه و حضور نيروها در محورهاي عمليات به دليل شرايط سخت منطقه به آهستگي صورت مي گرفت و شرايط مطلوب فراهم نشده بود، اما با وجود مشکلات فراوان، يگان ها در 25 دي 1366 آماده انجام عمليات شدند.

اجراي عمليات

به رغم مشکلات بسياري که براي اجراي عمليات در فصل سرما و يخبندان و در ميان ارتفاعات صعب العبور وجود داشت، تلاش هاي وسيعي به منظور فراهم سازي مقدمات عمليات انجام گرفت. همچنين علاوه بر اقدامات شناسايي و طرح ريزي عمليات، فعاليت هاي گسترده يي براي باز نگاه داشتن جاده ها در مقابل ريزش برف انجام گرفت. علاوه بر اين براي تردد نيروهاي لشکرهاي 10 و 31 در محور قميش، روي رودخانه قلعه چولان پلي نصب شد. سرانجام پس از استقرار نيروها، عمليات بيت المقدس 2 در ساعت 1:15 بامداد روز جمعه 66/10/25 با رمز مبارک «يا زهرا سلام الله عليها» آغاز شد. ابتدا يگان هاي قرارگاه نجف و سپس نيروهاي قرارگاه قدس در سه محور ويولان، دشت هرمدان و ارتفاع قميش وارد عمل شدند. نتايج عمليات در شب اول به شرح زير بود:

- لشکر 32 انصار در محور ماووت تحت امر قرارگاه قدس براي تصرف يال هاي انتهايي قشن وارد عمل شد. اهميت تصرف و پاکسازي و تامين اين منطقه به دليل فراهم سازي امکان عبور يگان هاي بعدي به سمت ارتفاع آمدين بود. پيچيدگي و استحکامات موجود در منطقه سبب شد تا ادامه عمليات در اين محور به شب بعد موکول شود.
    
- لشکر 31 عاشورا روي ارتفاع قميش وارد عمل شد و با استفاده از راهکار لشکر 10 سيدالشهدا (ع) پيشروي کرد طوري که قبل از روشن شدن هوا، مواضع دشمن در اين محور سقوط کرد.- لشکر 6 پاسداران نيمي از ارتفاع ويولان را تصرف کرد. علت اصلي عدم تصرف کامل اين ارتفاع، وجود برف زياد و مشکل تردد نيروها بود.- لشکر 5 نصر، تيپ 35 امام حسن (ع) و تيپ 18 الغدير دشت هرمدان را تا ساعت 9 صبح پاکسازي کردند.- ارتفاع قميش در محور لشکر 10 به طور کامل تصرف شد و در سمت لشکر31 قله اصلي آن تصرف نشد و الحاق کامل ايجاد نشد.مجموعاً در شب اول به رغم مشکلاتي که در تردد نيروها در ميان برف و کوهستان و در مسيرهاي طولاني وجود داشت، بخش عمده اهداف مورد نظر تامين شد.موقعيت جديد نيروهاي خودي در اين منطقه (تنگه قميش) و تاثيرات ناشي از اين وضعيت، منجر به افزايش حساسيت دشمن و در نتيجه افزايش فشار قواي عراقي براي بازپس گيري منطقه شد. پس از اين مرحله موفقيت آميز، لازمه تداوم عمليات تصرف ارتفاعات دولبشک و الاغلو بود که بدين وسيله امکان پيشروي به سمت ارتفاعات موکبه و قيوان فراهم شود. با گذشت زمان و تداوم عمليات نيروهاي خودي در شب ها و روزهاي بعد، در اوضاع جوي بسيار نامساعد و افزايش تدريجي حضور نيروهاي دشمن و فشار آنها، ادامه عمليات ضرورتاً نياز به توان بيشتري داشت و اين امر تنها با کسب زمان براي بازسازي يگان ها امکان پذير بود. بنابراين، نيروها در محورهاي مختلف به تثبيت منطقه تصرف شده اقدام کردند.در اين عمليات ضمن تصرف ارتفاعات آمدين، ويولان، گوجار، قميش، تپه سوزني و گرده شيلان امکان تردد نيروهاي قرارگاه رمضان به مناطق آزاد شده در داخل خاک عراق فراهم شد. در اين ميان، مجموعاً بيش از 70 درصد از اهداف عمليات تامين شد.