رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

بيانات رهبر در جمع مردم (ميدان آزادى سنندج ۱۳۸۸/۰۲/۲۲ ) - نمایش محتوای تلویزیون