رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

بيانات در ديدار مردم سقز (۱۳۸۸/۰۲/۲۹) - نمایش محتوای تلویزیون