جهش تولید | جمعه، ۹ خرداد ۱۳۹۹

بوکه به فرینه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بوکه به فرینه

تصاویر ارسالی مخاطبان شبکه کردستان - ساخت آدم برفی « بوکه به فرینه »