رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

بودجه عمرانی سال آینده استان 600 میلیارد است/برای تکمیل پروژه ها به 8 هزار میلیارد نیاز داریم - نمایش محتوای خبر

 

 

بودجه عمرانی سال آینده استان 600 میلیارد است/برای تکمیل پروژه ها به 8 هزار میلیارد نیاز داریم

نماینده کردستان

 نماینده مردم سنندج،کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به بودجه سال 96  استان کردستان، اظهار کرد: سرجمع بودجه اعتبارات عمرانی استان کردستان نزدیک به 600 میلیارد تومان است.با توجه به آن که در استان کردستان برای تکمیل پروژه ها نیازمند 8 هزار میلیارد تومان هستیم لذا تخصیص چنین رقمی برای رفع کمبودی های استان کارساز نخواهد بود.

وی ادامه داد:اگر بدین صورت و به شکل قطره چکانی اعتبارات به استان محرومی مانند کردستان تخصیص پیدا کند ما تا بیست سال دیگر هم به متوسط کشوری نخواهیم رسید ،به همین خاطر ضرورت دارد که دولت اعتبارات جهشی برای استان کردستان در نظر بگیرد.
 علوی در پاسخ به این سوال که ردیف بودجه ای از محل درآمدهای نفتی در قانون برنامه ششم برای مناطق جنگ زده و محروم در نظر گرفته شده،این موضوع تا چه میزان توسعه نیافتگی در استان های کمتر برخوردار را رفع می کند،جواب داد:این ردیف نهایتا بتواند صد میلیارد تومان به استانی مانند کردستان کمک کند و این رقمی نیست که با آن تنور توسعه نیافتگی کردستان را گرم کرد.ما حتما به اعتبارات جهشی و اضطراری احتیاج داریم و همچنین باید قسمتی از پروژه ها به بخش خصوصی واگذار شود و یا به شیوه مشارکتی اداره شود.
 عضو کمیسیون عمران در جواب به این گفته که،الان در حال تصویب لایحه بودجه 96 هستیم،با توجه به گفته های شما چرا به این درخواست اعتبارهای جهشی ترتیب اثر داده نمی شود،گفت:ما سال هاست از دولت های مختلف درخواست می کنیم اما دولت توجهی نکرده است.بودجه ظرفیت زیادی ندارد و چیز محدودی است.درآمد و هزینه مشخص است برای سال آینده حدود 60 هزار میلیارد تومان اعتبارات لحاظ شده و با نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان کسری بودجه سال آینده را می بندیم.پس ما باید از جای دیگر اعتبارات را تامین کنیم.
 نماینده دوره دهم مجلس از حوزه سنندج،کامیاران و دیواندره درباره حضور بخش خصوصی در استان کردستان توضیح داد:دولت به دنبال ایتالیایی ها بود تا به پروژه بزرگراه بیایند و مشخصات آن را قدری تغییر دهند و آن را تبدیل به آزاد راه کنند.ما هم منتظریم بلکه این پروژه به اتمام برسد.در بحث سد و بیمارستان و پروژه های دیگر نیاز است بخش خصوصی وارد شود، که این کار دولت است و دولت باید شرایط آن رافراهم کند که یا بصورت مشارکتی و یا آن ها را واگذار کند تا پروژه ها عملیاتی شوند.