رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

بهار - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

بهار

 

 

بهار


با آواز ونی همراه نوای زیبای باد شمال

با خوشی و شادمانی همراه آواز پرنده خیال

بلبل از شوق آمدن بهار

همدم گل و پروانه ها شد

چه زیباست گلها و شکوفه های سفید بهاری، در بستر سبز زمین

چه زیباست گلها و شکوفه های رنگارنگ در کنار هم

تابلوی طبیعت را چه زیبا آفریده پروردگار

رسیدن بهار و سال نو برهمه مردم مبارک


خواننده: ایوب فاتحی