رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

به یت و باوی کورده واری - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

به یت و باوی کورده واری

به یت و باوی کورده واری


به یت و باوی کورده واری

نویسنده : علی یونسی

گوینده : لادن کلوندی

مدت برنامه : 30 دقیقه

کارشناس : بهروز خیریه

موضوع : این برنامه به آداب و رسوم ، داستانها ، موسیقی ، زبان ، ادبیات و زیرساختهای فرهنگی کردستان می پردازد .