رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸

به ره ورووناکی - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

به ره ورووناکی

این برنامه به تبیین فضیلتهای ماه مبارک رمضان،ماه میهمانی خدامی پردازد و موضوعات آن عبارتنداز: استقبال ازماه مبارک، آداب ورسوم مردم منطقه دراین ماه پربرکت،فلسفه این ماه وروزه گرفتن درادیان مختلف،فوایدوتاثیرات روحی وروانی وجسمانی روزه، اخلاق وبهداشت روزه دار و احادیث مختلف دراین مورد و حتی روایتها و آیات قرآنی پرداخت به موضوعات اخلاقی همچون بخشش وگذشت، توکل به خدا، ایثاروشهادت واستقامت وصبر،کسب کارحلال، رسیدگی به فقرا و ایتام، وحدت ویگانگی، کمک به همنوع وگره گشایی از کار مردم عوامل برنامه:تهیه کنندگان:علی رحمانی وکورش خالق پناهنویسنده وگوینده:ارسلان سودمند

گزارشگر:تورج میانگری