رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

به دنبال خورشید... - نمایش محتوای خبر

 

 

به دنبال خورشید...

دانلود

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستـــان، در ایران هم سالهاست که متخصصان داخلی به دنبال رونق کسب و کار و استفاده از انرژی خورشید هستند، در این ارتباط آقای بهنام انیری گزارشی را تهیه کرده است.