رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

بهشت جایگاه چه کسانی است؟ - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بهشت جایگاه چه کسانی است؟

بهشت جایگاه چه کسانی است؟


 

 

بهشت دائر مدار ترک گناه با انگیزه ترس از خداست و متقین غیر از مومنین یا محسنین یا عابدین یا صائمین نیستند. بلکه معمولا همه این اوصاف در یکجا جمع میشود یعنی متقی مومن و عابد و صائم و آمر به امر به معروف و از نهی منکر هم هست ولی تخصیص بهشت به متقین به اعتبار صفت مطلوبی است که در آنها وجود دارد. زیرا بهشت ثمن و بهای ترک گناه است.

اگر انسان مومن در مبانی تقوایی و ترک گناه محکم باشد از این مومن تعبیر به متقی میشود و خداوند بهشت را به اعتبار تقوی قائل شده است .

امام صادق (ع) فرمودند: قیامت عروسی اهل تقوی است.


بهشت و عمل خیر

بهشت اعطای الهی است که به بندگان صالحش ارزانی میشود و خداوند از باب لطف اعمال خیر و کردار صالح و شایسته بندگانش را به صورت نعمتها و رحمتها مجسم میکند هرکس آنچه از اعمال خیر انجام داده و در حضور خود می یابد و دریافت عمل در قالب پاداشهای الهی مشاهده میشود.بهشت و مجاهده

گمان کردید داخل بهشت میشوید بدون امتحانی که پیش از شما بر گذشتگان آمد که بر آنها رنج و سختی ها رسیده و همواره پریشان خاطر بودند.

بهشت مفهومی است که در اغلب مذاهبِ معتقد به زندگانی پس از مرگ و یا آخرت وجود دارد. بهشت جایی است که نیکوکاران پس از مرگ، در آن جاودانه می‌شوند. بر اساس آموزه‌های مذهبی اسلام و برخی دیگر از مذاهب، بهشت جایگاه نهایی هر انسانی است که در آن جا به اندازهٔ اعمال نیکش از مواهب آن برخوردار خواهد شد. ادیان مختلف تعریف‌های متفاوتی از این مفهوم به دست داده‌اند.