سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

بهره گيري از توان و ظرفيت نخبگان در پيشبرد اهداف بسيج امر ضروری است - نمایش محتوای خبر