جهش تولید | دوشنبه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

بنیاد امیرقلی امینی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بنیاد امیرقلی امینی

Loading the player...

آنچه مسلم است با تاثیر معماری غرب بر اصفهان معماری مسکونی از حیطه سنتی صرف خود خارج شد. برون گرایی در مسکن نماها و تراس های رو به گذر خیابان ها از مشخصه های اصلی این تغییر است. با این وجود گرایش به معماری غرب در ایران قالبا جنبه تغییر سطحی داشته است. یکی از این بناها خانه روزنامه نگار و نویسنده فقیه اصفهانی "امیرقلی امینی" در خیابان کاشانی اصفهان است. "امیرقلی امینی" روزنامه نگار برجسته ایرانی پیش از مرگش ساختمان مسکونی خود در خیابان کاشانی را با تمام اسباب و اثاثیه به شهر اصفهان هدیه کرد. این ساختمان به سبک معماری دوره پهلوی به فرم کوشک و در دو طبقه در سال 1319 خورشیدی ساخته شده است. امینی عضو شورای شهر اصفهان بود و از مردم خواسته بود تا ساختمان های خود را بیش از ارتفاع درختان نسازند، از همین رو خود او نیز به دو طبقه اکتفا کرد. این عمارت که محل کار و زندگی او بود، طی وصیت نامه آن مرحوم در سال 1357 شمسی به شهر اصفهان اهدا شد تا به صورت کتابخانه، موزه و محلی برای انجمن ادیبان و شاعران اصفهان مورد استفاده قرار گیرد. کمتر در تاریخ می توان کسی را سراغ گرفت که خانه خود را اینگونه در اختیار شهروندان و آیندگان قرار دهد و بسیار کم می توان موقوفه هایی را سراغ گرفت که اینگونه وقف امور فرهنگی و کار روزنامه نگاری باشد. این ساختمان، به عنوان یکی از آثار باستانی، به ثبت میراث فرهنگی رسیده، و هم اکنون به عنوان بنیاد فرهنگی امیرقلی امینی، محل واحد پژوهش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، دفتر فصلنامه فرهنگ اصفهان و محل استقرار انجمن صنفی روزنامه نگاران استان اصفهان است. پیکر وی بنابر وصیت خودش، در همین منزل مسکونی او به خاک سپرده شد.

Amirgholi Amini Foundation

What is the impact on the architecture of West residential architecture of traditional areas of your spending get out. Extraversion in housing façades and terraces facing the cross street is a major characteristic of this change. However, the architectural trends of the West are often superficial aspects of change. One of the buildings houses a journalist and writer supreme Esfahani "Amirgholi Amini" Kashani Street in Isfahan. "Amirgholi Amini," prominent journalist died before Kashani residential building in the street with all the furniture was a gift to the city. The architectural style of the buildings next to the forms of the two-storey palace built in 1319 for solar. Amini was a member of the City Council and asked the people to make their buildings more than tall trees do not, why not confine himself to the floor. The building, which was his home and work, a testament to the city late in the calendar year 1357 was awarded to a library, a museum and a place for the community of writers and poets to be used. Lower than the one found on your home so that citizens and future generations will And very little can be found endowed in that it is dedicated to cultural and journalistic work. The building is considered one of Antiquities, the Cultural Heritage reached, And now as Amirgholi Amini Foundation, the Research Unit of the Department of Culture and Islamic Guidance Provincial Office of Culture and the Journal of the Association of Journalists of Isfahan. His body, according to his will, he was buried in the same house.