جهش تولید | دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹

برگزاری نخستین جلسه هماهنگی اورامان شناسی در فرمانداری شهرستان سنندج - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

برگزاری نخستین جلسه هماهنگی اورامان شناسی در فرمانداری شهرستان سنندج

برگزاری نخستین جلسه هماهنگی اورامان شناسی در فرمانداری شهرستان سنندج


اورامان شناسی :

برگزاری نخستین جلسه هماهنگی اورامان شناسی در فرمانداری شهرستان سنندج

ایشان با اشاره به تعداد دانشگاه ، استاد ، و دانشجو در ایران و مقایسه با کشورهای فرانسه و انگلستان عنوان کردند : آنچه که می تواند یک همایش خوب را در بین مخاطبین انعکاس دهد ، ارئه صحیح مقاله باکیفیت و نحوه مدیریت صحیح در برگزاری است .

دکتر زارعی ضمن تاکید بر حضور دانشجویا ن در این همایش تصریح کردند : خروجی  چنین همایشهایی باید بر اندیشه و علم مخاطب اضافه نماید و صرفا برگزاری همایش  نباشد . 

منبع خبری: روابط عمومی فرمانداری شهرستان سنندج

آدرس کوتاه :