سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

برگزاری محافل جزء خوانی قرآن در مساجد کردستان - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

برگزاری محافل جزء خوانی قرآن در مساجد کردستان

برگزاری محافل جزء خوانی قرآن در مساجد کردستان


برگزاری محافل جزء خوانی قرآن در مساجد کردستان

برگزاری محافل جزء خوانی قرآن در مساجد کردستان

محافل جزء خوانی در همه مساجد استان در قالب برنامه های ویژه شورای سیاست گذاری فعالیت های قرآنی استان برگزار می شود.

کردستان یکی از استان های ویژه کشور از لحاظ فعالیت های قرآنی و استعدادهای ناب در این حوزه است و همزمان با دیگر استان های کشور شاهد فعال شدن شورای سیاست گذاری فعالیت های قرآنی در استان هستیم که دستگاه های متولی امور قرآنی در قالب این شورا منسجم شده و برنامه های این حوزه از انسجام بیشتری برخوردار شده است.

آدرس کوتاه :