جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ فروردین ۱۳۹۹

بروکراسی، مهمترین مانع رقابت با ترکیه در بازارعراق است. - نمایش محتوای خبر

 

 

بروکراسی، مهمترین مانع رقابت با ترکیه در بازارعراق است.

استاندار کردستان گفت:

بروکراسی، مهمترین مانع رقابت با ترکیه در بازارعراق است.

عبدالمحمد زاهدی افزود:با توجه به مشترکات فرهنگی و زبانی استان کردستان با اقلیم کردستان بازار عراق بستری مناسب برای صادرات است.

وی همچنین ضمن تسلیت و با اشاره به جانباختان کوله بران سردشت گفت: تحقق مناطق آزاد تجاری بانه و مریوان می تواند بخشی از مشکلات کوله بران کردستان را حل کند.

زاهدی افزود: همه 32 مصوبه سفر رییس جمهوری به استان کردستان در حوزه عمرانی است و 50 درصد آن فقط در حوزه راه است چون مهمترین مانع در پیشرفت کردستان وضعیت نا مناسب راه ها است.

استاندار کردستان گفت: اکنون فقط 50 درصد از اعتبارات این سفر محقق شده و ما بقی تا پایان سال 96 پرداخت می شود و کلیه پروژه های مصوب به اتمام می رسند.

وی افزود: تمام مسیر گردنه صلوات آباد تا پایان سال 97 تبدیل به بزرگراه میشود.

منبع خبرگزاری: صداوسیما مرکز کردستان