رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸

برندگان ئیواره باش –نیمه دوم 89 - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

برندگان ئیواره باش –نیمه دوم 89

ردیف

    نام         نام خانوادگی

شماره تماس

1

    مریم              غفاری

        -

2

   محمد            کریمی

        -

3

    بهاره           قوامی  

        -

4

    مهوش        کریمی

        -

5

    لیلا            صوفی

        -

6

    طیب       بابا خاص

        -

7

    عبدالخالق     اکبری

        -

8

    حسن       شکر بیگی

        -

9

   امید علی     امجدیان پور

        -

10

   هیوا           کریمی

        -

11

   نسرین      علی ویسی          

       -

12

   کریم         کبکی

       -

13

    مظفر        حیدری

        -

14

     -             حجتی

6164

15

     -           قاسمی

        -

16

    صغری     غفاری واحد  

         -

17

    بیان        محمدی

        -

18

   نیلوفر       نجاتی

        -

19

    فریده       یوسفی

        -

20

    شایان      وزیری  

        -

21

    فروزان       کریمی

        -

22

    ادریس       کریمی

        -

23

    هوشنگ     احمدی

        -

24

    محمد رضا    احمدی

        -

25

    افسانه       علیزاده

        -

26

   سیده افروز    حسینی

        -

27

   اشرف         غلامی

       -

28

   جبار          اویهنگی

       -

29

   خبات        مرادی

       -

30

   مظفر        حیدری    

       -

31

    فاتح        محمدی

       -

32

   شاهین     وزیری

        -

33 سجاد        قاسمیانی        -
34 علی اکبر    اعتمادیان -
35 ژیلا             معینی -
36 زکریا         دانشمندی -
37    احمد          نشسته                       -
38    محمد         کریمی -
39     خانم         فقیهی      -
40 شیخی     زارعی -
     

 

ردیف

    نام         نام خانوادگی

شماره تماس

  1

     عادل             محمدی

        -

  2

     محمد رفیق     فلاحی

        -

  3

     شریف           عباسی

        -

 

ردیف

    نام         نام خانوادگی

شماره تماس

  1

     -             اصلانی

         -

  2

    اقبال               -                

      6499

  3

    جمیله        فاتحی

         -

  4

    بهاره          عطایی

         -

  5

    بشری        علی ویسی

         -

  6

    ایمان         مجیدی

         -

  7

    محمدفرزام   صحیحی   

         -

  8

    ایوب           مرادی

         -

  9

    وفا             عبدی

         -

  10

    علی          جعفری

         -

  11

    آروین          قادرمرزی

         -

  12    

    سودابه           -

         -

  13     

    حسین       نوازی

         -

  14

    هاوره             -

         -

  15

    فرحناز        مرادی

         -

  16

    افشین           -

         -

  17

    رمضانعلی     غفاری

         -

  18

    اسرین        اندرزا

         -

  19

       -            وکیلی

         -

  20

    محمود        نقشی

         -

  21

    هادی         حسینی

         -

  22

    فریدون       صلواتی

         -

  23

     رزا            بردبار

         -

  24

    ام البین      پیر محمدی

         -

 

ردیف

    نام         نام خانوادگی

          تاریخ

  1

    گلاله       کریمی

89.11.16

  2

    سیران     عابدی

89.11.17

  3

    زهرا        سلطانی

89.11.18

 

ردیف

    نام         نام خانوادگی

تاریخ

  1

    کمال       احمدی

89.11.20

  2

    زهرا        سلطانی

89.11.20

  3

    چنور        محمدی

89.11.20

  4

    اقبال       طله جویی

89.11.20

 

ردیف

    نام         نام خانوادگی

          تاریخ

  1

    مهدی         کریمی               

89.11.20

  2

    مریم         بلواسی

89.11.21

  3

    عرفان        رایزن

89.11.17

  5

    رعنا          تاوسه

89.11.23

  6

    خدیجه       محمدی

89.11.24

  7

    اشرت        محمودی

89.8.1

  8

    شهین       ابراهیمی

89.11.25

  9

    وریا           محمدی

89.11.20

  10

     -              عباسی

89.11.17

 

ردیف

    نام         نام خانوادگی

      تاریخ

  1

    حسین       معارفی     

89.11.26

  2

    کبری         شاطبی

89.11.27

  3

    کمال          حسینی

89.11.27

  5

    حلیمه         فاتحی

89.11.28

  6

    اسعد          خواستار

89.11.28

  7

    سیف ا..      نصیری

89.11.30

  8    

    شراره         فیض پور

89.12.2

 

ردیف

    نام         نام خانوادگی

      تاریخ

  1

   علی            حبیبی            

89.12.3

  2

   سیده سرگل   غفاری

89.12.2

  3

   علی            رومینا

89.12.7

  4

   ناصر             محمدی

89.10.13

  5 

     -               فیضی

89.12.8

  6 

    دنیا             عزتی

89.12.9

 

ردیف

    نام         نام خانوادگی

       تاریخ

  1

   یوسف    جعفری خطیب پور 

   89.12.10

  2

   مهدی     فخری

   89.12.11

  3

   محسن    محمدامینی

   89.12.21

  4

   میدیا       وفایی

   89.12.22

  5

   فرشته     مبارکی

   89.12.22

  6

   محسن    محمدامینی

   89.12.22

  7       

   خدیجه     نصیری

   89.11.10

  8

   حنیفه      اصلانی

   89.12.24

  9

   متین        مجیدیان

   89.12.19  

 10

   چنور        احمدی

   89.12.17

 11

   شورش     مرادی

   89.12.18

 12

   فرائین       خدری

   89.12.16

 13

   سیران      مهدویان

   89.12.24

 14

   ئاگرین       ساعد

   89.12.23