رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

برندگان برنامه مسابقه شصت - صدا - سال 90 - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

برندگان برنامه مسابقه شصت - صدا - سال 90

برندگان برنامه مسابقه شصت - صدا - سال 90


ردیف

    نام         نام خانوادگی

       تاریخ

  1

    آرمان         عبدی

   90.1.16

  2

    نگار           امانی

   90.1.16

  3

    دلبر           رستمی

   90.1.15

ردیف

    نام         نام خانوادگی

       تاریخ

  1

    جبار          اویهنگی

    90.1.28

  2

    سمیه       سلیمی

    90.1.27

  3

    اوسط        عظیمی

    90.1.27

ردیف

    نام         نام خانوادگی

       تاریخ

شماره تماس

1

سامان              کریمی

90.1.16

5037

2

هومن             بهرامی

90.1.16

3564

3

فرزانه             مفاخری

90.1.17

3421

4

خدیجه           محمدی

90.1.17

2349

5

سمیه            رضایی

90.1.18

5039

6

هیبت            مرادی

90.1.18

1085

7

آرزو             حسنی

90.1.19

0732

8

محمد         جلیل وند

90.1.19

3315

9

سحر            احمدی

90.1.20

6194

10

اصغر               دیندار

90.1.20

2426

11

سمیه          سلیمی

90.1.21

3394

12

حمید             جهانی

90.1.21

3753

13

شیها           باهویی

-

-

14

بلال             عارفی

90.1.22

7998

15

امید              احمدی

90.1.22

5209

16

سمیرا           احمدی

90.1.23

6194

17

غفور               معزی

90.1.23

-

18

علی              دعوتی

90.1.24

9823

19

نسرین           محمدی

90.1.24

3367

20

فاطمه              زارعی

90.1.25

2884

21

آرمان               عبدی

90.1.25

6178

22

نگار                  امانی

90.1.26

6594

23

دلبر               رستمی

90.1.26

1729

24

شهین           ابراهیمی

90.1.27

5813

25

روژین       صید محمدی

90.1.27

6876

26

امیر       هاشمی نسب

90.1.28

4084

27

شوکت          مقصودی

90.1.28

1261

28

محمد صالح     مفاخری

90.1.29

3421

29

جبار              اویهنگی

90.1.29

8736

30

وسط             عظیمی

90.1.30

1060

31

عبدالباسط        کریمی

90.1.30

2127

32

بیان                قادری

90.1.31

6715

33

ئاوات                زندی

90.1.31

2700

34

گلاله          ابراهیمی

90.2.1

1299

35

سهیل            فتاحی

90.2.1

8643

36

شاهرخ          مصطفی

90.2.2

-

37

آزاد                ناصری

90.2.2

4933

38

کژال             حسینی

90.2.3

4670

39

نسیم             طوفانی

90.2.3

3840

40

محمد صدیق     صیفی

90.2.4

7490

41

مهتاب      صید محمدی

90.2.4

6516

42

مازیار               توکلی

90.2.5

4142

ردیف

    نام         نام خانوادگی

       تاریخ

شماره تماس

1

گلاله       حصارفولادی

90.4.16

5879

2

دنیا             کریمی

90.4.17

0411

3

خالد             ندری

90.4.18

2314

4

سیدمجید     احمدی

90.4.19

0549

5

ماریا            اسدی

90.4.20

9466

6

کبری           شهری

90.4.21

9003

7

صدیقه         امینی

90.4.22

5879

8

محمود          زندی

90.4.23

4471

9

ابراهیم         کریمی

90.4.24

2314

10

زیبا             احمدی

90.4.25

0411

11

ستاره         زرگری

90.4.26

7513

12

فاطمه         احمدی

90.4.27

5879

13

طنین         زندکریمی

90.4.28

7513

14

بدری          کاکی

90.4.29

1411

15

-            محمدی

90.4.29

6191

16

فریدون       رستمی

90.4.30

9046

17

سمیه         آهنگر

90.4.30

3116

18

کاله          رستمی

90.4.31

0411

19

کبری          اسدی

90.4.31

5808

20

سوسن      کشاورز

90.5.1

7542

21

مهین       شاه نظری

90.5.1

1662

ردیف

                نام         نام خانوادگی

          تاریخ

شماره تماس

1

سمیه     آهنگر

90.4.25

3116

2

کاله      رستمی

90.4.26

411

3

کبری     اسدی

90.4.27

5808

4

وریا       بیارش

90.4.28

46

5

کمال     کرمی

90.4.29

9526

6

هدایت     صالح زاده

90.4.30

5254

7

طاهر      پارسا

90.4.31

3510

8

اسماعیل     مکری

90.5.1

6619

9

محمدامین    ساعدی

90.5.2

411

10

شهرام     نصرتی

90.5.3

4871

11

گشین     زمانی

90.5.4

3828

12

فاطمه     ایمانی

90.5.5

3284

13

دلبر          قاسمی

90.5.6

2660

14

سلیمان   علیمحمدی

90.5.7

1674

15

فرشته    فاتحی

90.5.8

3554

16

ماریا      اسدی

90.5.9

9466

17

کبری     شهری

90.5.10

9003

18

دنیا      کریمی

90.5.11

411

19

خالد      ندری

90.5.12

2314

20

امید       فیضی

90.5.13

6224

21

صدیقه    امینی

90.5.14

5879

22

محمود    زندی

90.5.15

4471

23

آزاد        محمدی

90.5.16

2314

24

زیبا       احمدی

90.5.17

411

25

ستاره     زرگری

90.5.18

7513

26

فاطمه     احمدی

90.5.19

5879

27

طنین       زندکریمی

90.5.20

7513

28

بدری        کاکی

90.5.21

1411

29

محمدی

90.5.22

6191

30

فریدون     رستمی

90.5.23

9046

31

صابر      کاکی نژاد

90.5.24

5090

32

شهاب الدین    قادری

90.5.25

5841

33

راشین    زمانی

90.5.26

3828

34

حمیرا       حیدری

90.5.27

3384

35

واحد        محمدی

90.5.28

6949

36

باقر        احمدی

90.5.29

2314

37

بهمن       قادری

90.5.30

252

38

صبری     ظاهری

90.5.31

2289

39

لیلا          محمدی

90.6.1

5205

40

وریا         محمدی

90.6.2

6449

ردیف

              نام       نام خانوادگی

تاریخ   

شماره تماس

1

فرشید     کفچه گری

90.6.2

6112

2

        سید محمدی

90.6.3

5205

3

انور       قانعی

90.6.4

9330

4

ایمان      اسعد پناه

90.6.5

1348

5

غریبه       حسن پور

90.6.6

4504

6

صبری      ایمانی

90.6.7

6075

7

جمیله       فاتحی

90.6.8

3554

8

سوما       مازوجی

90.6.9

7259

9

سلیمان   حسن زاده

90.6.10

9575

10

احمد        کریمی

90.6.11

1543

11

سیدعلی   میرجعفری

90.6.12

0988

ردیف

             نام       نام خانوادگی

تاریخ   

شماره تماس

1

فرشته کفجه گری

90.7.4

6122

2

انور   قانعی

90.7.3

9330

3

ایمان  اسعد پناه

90.7.2

1348

4

غریبه  حسن پور

90.7.5

45.4

5

صبری   ایمانی

90.7.6

6075

6

جمیله   فاتحی

90.7.7

3554

7

سوما   مازوجی

90.7.8

7259

8

سلیمان  حسن زاده

90.7.9

9575

9

علی  حنفی

90.7.10

3068

10

محمدعلی میر جعفری

90.7.11

0988

11

احمد   کریمی

90.7.12

1543

ردیف

         نام       نام خانوادگی

تاریخ   

شماره تماس

1

بهزاد      همت یار

90.7.14

1348

2

قانع       حمیدی

90.7.15

8773

3

ستاره    زرگری

90.7.16

7513

4

شیوا    صیدی مرادی

90.7.17

3372

5

مریم     محمدی

90.7. 18

4742

6

آسیه     عزتی

90.7.19

3274

7

سهیلا    زرفشان

90.7.20

5879

8

محمد صالح خالدیان

90.7.21

9950

9

ریزان      هادی

90.7.22

8423

10

سعید     محمدی

90.7.23

0896

11

زهره     موء منی

90.7.24

8418

ردیف

         نام       نام خانوادگی

تاریخ   

شماره تماس

1

قانع  وفایی

90.6.31

3876

2

چنور بهادر

90.6.30

2739

3

فروغ   معرفت

90.6.29

2660

4

شادی   زندسلیمی

90.6.28

4145

5

شایسته  رحیم نیا

90.6.27

3251

6

پرستو   کنعانی

90.6.26

-

7

عباد   لطف یار

90.6.25

-

8

خالد   شکری

90.6.24

-

9

سمیرا   خواستار

90.6.23

-

ردیف

         نام       نام خانوادگی

تاریخ   

شماره تماس

1

عثمان      کریمی

90.8.1

-

2

سعادت     عبدی

90.8.2

-

3

لقمان    کریمی

90.8.3

-

4

صفیه     عزتی

90.8.4

-

5

گلاله     نوری

90.8.5

-

6

هیبت    رشتیانی

90.8.6

-

7

فاروق    حسینی

90.8.7

-

8

آرش    محمدی

90.8.8

-

9

حمیده     محمدی

90.8.9

-

10

مهین    محمدی

90.8.10

-

11

گلاله    رحیم نیا

90.8.11

-

12

بتول       بیارش

90.8.12

-

13

اسعد    فراهمندفر

90.8.13

-

14

رضا     عزتی

90.8.14

-

15

پروانه     محمدی

90.8.15

-

16

فاطمه   عزیزاقدم

90.8.16

-

17

شهین     محمدی

90.8.17

-

18

گلاویژ     هاشمی

90.8.18

-

19

آمنه      درستکار

90.8.19

-

20

شیوا     صیفی

90.8.20

-

21

رضا     صمدی

90.8.21

-

22

سیران    صیفی

90.8.22

-

23

امیر     مرادی

90.8.23

-

24

سنور     احمدی

90.8.24

-

25

نادر      مفاخری

90.8.25

-

26

شیوا    بهره مند

90.8.26

-

27

هایده     باقری

90.8.27

-

28

مریم      مرادی

90.8.28

-

29

    -       بهنورد

90.8.29

-

30

سمیه     حیدری

90.8.30

-

31

زمانه     صیفی

90.8.30

-

ردیف

نام         نام خانوادگی

تاریخ

1

-           نادر نژاد

90.08.12

2

لقمان     بهبودی

90.08.13

3

شراره      ابراهیمی

90.08.14

4

سمیه     آهنگر

90.08.15

5

مژده        اسدی

90.08.16

6

شادی      فیضی

90.08.17

7

جمیل       رحیم نیا

90.08.18

8

آمنه      یعقوبی

90.08.19

9

هیوا       اسدی

90.08.20

10

پریسا      باوند پور

90.08.21

11

فرید      رحیم نیا

90.08.22

12

شهین       ابراهیمی

90.09.22

13

دلکش      رستمی

90.09.23

14

مهوش     کریمی

90.09.24

15

شعیب     کریمی

90.09.25

ردیف

نام         نام خانوادگی

تاریخ

1

آسیه          زندی

90.9.26

2

ناصر            امجدی

90.9.27

3

فاروق         حسینی

90.9.28

4

مهناز         اکبرزاده

90.9.29

5

لیمو         مرادی زر

90.9.30

6

خدیجه       محمدی

90.10.1

7

شیما        ابراهیمی

90.10.2

8

ریزان         عزیزی

90.10.3

9

ناصر         پری زاده

90.10.4

10

سینا        الیاسی

90.10.5

11

-          اسدزاده

90.10.6

12

ناصر         امجدی

90.10.7

13

فاروق       غلامی

90.10.8

14

یونس     عزیز اقدم

90.10.9

15

شیوا       محبوبی

90.10.10

ردیف

نام         نام خانوادگی

تاریخ

1

ژیلا         محمدی

90.9.4

2

کورش       مفاخری

90.9.5

3

فواد          باباخانی

90.9.6

4

ظریفه       محمدی

90.9.7

5

شعیب      کریمی

90.9.8

6

صدری       امینی

90.9.9

7

-           عبدالملکی

90.9.10

8

شرافت  شیخ احمدی

90.9.11

9

شهلا       ترکه

90.9.12

10

بختیار       محمدی

90.9.13

11

حنیفه      اصلانی

90.9.14

ردیف

نام         نام خانوادگی

تاریخ

1

   مهدی     فخری

90.9.15

2

   شرمین   رحمانی

90.9.16

3

   سهیلا    عزیز اقدم

90.9.17

4

   علی       نوری

90.9.18

5

    چیمن     امینی

90.9.19

6

    هیوا       پریزاده

90.9.20

7

    دلبر        پرویزی

90.9.21

8

    رقیه       صالحی

90.9.22

9

    فاطمه     نوری

90.9.23

10

    راشد      یزدانی

90.9.24

11

    ژینا       ابراهیم پور

90.9.25

ردیف

نام         نام خانوادگی

تاریخ

1

 علی        شریفی  

90.10.26

2

 ادریس      شامحمدی

90.10.27

3

 پرستو       شیخی

90.10.28

4

گلاله        حصارفولادی

90.10.29