جهش تولید | چهارشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۹

برنامه ژوانگه لاوان - صدا - سال 92 - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

برنامه ژوانگه لاوان - صدا - سال 92

برنامه ژوانگه لاوان - صدا - سال 92


ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

گلاویژ

-

92.01.26

2

لقمان

ساعدی

92.01.22

3

آمانج

مردانی

92.01.15

4

کیانوش

ساعدی

92.01.14

5

نریمن

گویلی

92.01.24

6

عزت ا..

هریانی

92.01.18

7

فرزاد

شامحمدی

92.01.27

8

فریبا

محمدی

92.01.29

9

فه رمیسک

-

92.01.28

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

سارا

حسنی

92.2.1

2

مژده

جعفری

92.2.4

3

سعید

توکلی

92.1.31

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

فریبا

شیخ احمدی

92.2.20

2

سهیلا

حسین پناهی

92.2.21

3

گلاله

نصرتی

92.2.23

4

جمشید

محمدی

92.2.14

5

آزاد

صالحی

92.2.12

6

جمشید

محمدی

92.2.30

7

سالار

احمدیان

92.3.11

8

حسین

خرامانی

92.3.8

9

محمد

فولادی

92.3.6

10

احمد

حقانی

92.3.1

11

فریبا

ضمیری

92.3.2

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

هانا

احمدی

92.03.18

2

شریفه

لطفی

92.03.22

3

سمیه

صالحی

92.03.20

4

سید حکیم

احمدپور

92.03.27

5

موسی

جعفری

92.03.15

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

فرزاد

شامحمدی

92.3.29

2

آرمان

محمدی

92.4.5

3

خالد

مرادی

92.4.1

4

مهدی

ناصری

92.4.9

5

دانیال

عزیز زاده

92.4.8

6

فرشته

رشیدی خاکی

92.2.28

7

فریده

رحیمی

92.3.13

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

---

ملایی

92.4.15

2

آرزو

حسینی

92.4.17

3

فاطمه

خانزاد

92.4.19

4

پروانه

صیدحسینی

92.4.24

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

ژیلا

جمشیدی

92.4.26

2

بهار

زندکریمی

92.4.29

3

خالد

ندری

-

4

انتها

علیخانی

-

5

جمال

گویلی

92.5.13

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

متین

معارفی

92.5.2

2

فریبا

احمدی

92.5.5

3

الهام

کوهی

92.5.12

4

نیشتمان

زارع رمشتی

92.5.14

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

-

محمد پناه

92.5.21

2

مژگان

ساعد موچشی

92.6.6

3

میلاد

محمدی

92.6.9

4

نگین

زارعی

92.6.13

5

سالار

شکری

92.6.18

6

محمد

حسن زاده

92.6.4

7

آرزو

حسینی

92.5.2

8

سالار

احمدی

92.5.28

9

گلاله

مرادی

92.5.30

10

بهارک

عزیزی

92.5.27

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

مهین

سعیدی

92.6.23

2

وحید

فیضی

92.6.25

3

شاهین

امتیازی

92.6.30

4

-

رجبی

92.6.27

5

-

محمد پناه

92.5.21

6

نیشتمان

زارع رمشتی

92.7.6

7

-

رجبی

92.6.27

8

شاهین

امتیازی

92.6.30

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

کاوه

-

92.7.22

2

اسرا

گلباغی

92.7.17

3

شادی

فیضی

92.7.20

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

فرشید

رشیدی

92.7.29

2

خدیجه

زندسلیمی

92.8.4

3

هایده

وکیلی

92.8.7

4

منیره

زارع

92.7.13

5

عدنان

مرادی

92.8.11

6

اعظم

افتخاری

92.2.8

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

رضا

احمدی

92.8.15

2

کیهان

پروری

92.8.13

3

---

اکبرزاده

92.8.15

4

هانا

مرادی

92.7.15

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

قدرت

منصوری

92.9.26

2

شلیر

شعبانی

92.09.20

3

ئاسو

رستمی

92.09.18

4

نادر

ملکی

92.09.07

5

نرگس

احمدی

92.09.09

6

زهرا

خالق وردی

92.09.16

7

شیما

گویلی

92.09.25

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

سمیه

مرادی

92.10.09

2

صالح

محمودی

92.10.04

3

خدیجه

زند سلیمی

92.10.07

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

ماهان

صالحی

92.10.23

2

محمد

جهانگیری

92.10.21

3

علیرضا

عزیزی

92.10.25

4

شهرام

نعمتی

92.10.14

5

سارو

محمدی

92.09.10

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

کارو

شامحمدی

92.10.28

2

فریدون

غفاری

92.10.30

3

سمیه

مرادی

92.11.05

4

فتح الله

خسرویانی

92.11.02

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

-----

شادفرجی

92.11.12

2

اکرم

خطیبی

92.11.07

3

سمیه

مرادی

92.11.05

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

عارف

عباسی

92.11.23

2

نسرین

نادرنژاد

92.11.19

3

ژاله

میرکی

92.11.17

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

شادی

فرجی

92.11.12

2

حاتم

رحیمی

92.11.16

3

شریفه

عزیزی

92.11.28

4

شهناز

قربانی

92.11.30

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

اعظم

افتخاری

92.11.08

2

مهری

ناصری

92.11.07

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

کیهان

پروری

92.11.13

2

خدیجه

محمدی

92.12.05

3

فریبا

نگهدار

92.12.07

4

شلیر

امینی

92.12.10

5

بهنام

یوسفی

92.12.12

6

ادریس

صادقی

92.12.14

7

سروه

گلی

92.12.03

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

بهاره

شریعتی

92.12.24

2

فریبا

مرادی

92.12.19

3

خانم

وفایی

92.12.17

4

محمد

حسین زاده

92.12.21

5

شیما

گویلی

92.12.26