جهش تولید | چهارشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۹

برنامه چهار راه آدینه - صدا - سال 92 - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

برنامه چهار راه آدینه - صدا - سال 92

برنامه چهار راه آدینه - صدا - سال 92


ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

مریم

حسینی

-

2

نشمین

جعفری

-

3

زهرا

براخاص زاده

-

4

امیره

مقدسی

-

5

شادی

الیف استوار

-

6

سارا

شریفی

-

7

امید

احمدی

-

8

بهاره

ساعدی

-

9

سروه

شریفی

-

10

صدری

امینی

-

11

مریم

حسینی

-

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

فاطمه

اصلانی

92.4.7

2

احترام

نصرتی

92.4.14

3

مریم

حسینی

92.3.17

4

ئاوات

زندی

92.4.21

5

عایشه

دوستی

92.4.21

6

ضمیره

زارع

92.4.21

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

سمیرا

خواستار

92.5.4

2

حسن

حسین پناهی

92.4.28

3

فرشته

فاتحی

92.4.28

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

مهربان

شکری

92.5.18

2

رضا

ایل بیگی

92.5.11

3

سمیرا

خواستار

92.5.4

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

آسیه

منصوری

92.6.11

2

زهرا

جعفری

92.6.13

3

نبات

لطفی

92.6.15

4

حامد

کاوه

92.6.22

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

-

زندسلیمی

-

2

صباح

علیمرادی

-

3

فرهاد

عنایتی

-

4

حسن

خرامانی

-

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

شهلا

ملایی

92.9.26

2

سعید

عبدالحکیمی

92.09.20

3

شهن

محمودی

92.09.19

4

ژاله

محمودی

92.09.18

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

اقبال

احمدی

-

2

عرفان

مرادپور

-

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

نبات

لطفی

92.11.05

2

خبات

مرادی

92.11.05

3

سمیرا

خواستار

92.11.05

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

آسیه

منصوری

27/10/92

2

فاطمه

نعال

4/11/92

3

مهین

محمدی

11/11/92

4

ملوک

علی نیا

18/11/92

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

آرمان

مجذوبی

9/12/92

2

علی

مفاخری

16/12/92

3

رضا

عزتی

23/12/92