رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲ آبان ۱۳۹۸

برنامه چهارراه آدینه - صدا - سال 93 - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

برنامه چهارراه آدینه - صدا - سال 93

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

لیلا

فلاحی

93.01.05

2

شیما

مرادی

93.01.15

3

زهرا

قادری

93.01.22

4

امین

خالدیان

93.01.29

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

گلاله

حصار فولادی

93.02.05

2

شیوا

حسینی

93.02.12

3

طیبه

زارع

93.02.19

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

زهرا

جعفریان

93.02.26

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

فرانک

قربانی

93.03.01

2

حمیده

قادری

93.03.02

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

سوما

فرزامی

93.03.16

2

طاهره

جعفری

93.03.23

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

سیران

قربانی

93.03.16

2

شب بو

ساعدپناه

93.04.06

3

سیران

ذکریایی

93.04.13

4

رامش

محمدخانی

93.04.20

5

سید جبار

حسینی

93.04.27

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

رضا

عزتی

93.05.06

2

چیمن

صیفی

93.05.10

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

توران

عزیزی

93.05.17

2

نرگس

رستم توریوری

93.05.24

3

سرگل

محمدی

93.05.31

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

لیلا

ملایی

93.06.14

2

سروش

هنر آوازی

93.06.2

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

چنور

گزنه

93.06.28

2

....

ملایی

93.06.28

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

خالد

ویسی

93.07.04

2

زهرا

گلی

93.07.11

3

شرمین

مرادی

93.07.18

4

آسیه

منصوی

93.07.25

5

خه بات

بایزیدی

93.08.08

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

حامد

مرادی

93.08.10

2

پوریا

هاجری

93.08.16

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

ایوب

فاتحی

93.08.30

2

نشمین

جعفری

93.09.07

3

روژین

رستمی

93.09.14

4

شیما

ساعدی

93.09.21

5

حمید

باباخانی

93.09.28

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

ایوب

فاتحی

93.08.30

2

نشمین

جعفری

93.09.07

3

روژین

رستمی

93.09.14

4

شیما

ساعدی

93.09.21

5

حمید

باباخانی

93.09.28