رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

برنامه ئیواره باش - صدا - سال 92 - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

برنامه ئیواره باش - صدا - سال 92

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

آرام

رستمیان

92.01.19

2

امیر

یوسفی

92.01.21

3

علی

شریفی

92.01.26

4

کبری

اسدی

92.01.25

5

سروش

مولودی

92.01.18

6

نسرین

مشهوری

92.01.28

7

اژین

-

92.10.29

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

علی

شریفی

92.1.26

2

حمیده

امینی

92.2.3

3

-

اردلان

92.2.4

4

سروه

سبوتیان

92.2.5

5

محمد امین

یزدان پناه

92.2.1

6

فردین

کنعانیان

92.2.12

7

آرمان

عبدی

92.1.31

8

منیره

نصرتی

92.2.9

9

عرفان

خانلری

92.2.2

10

آگرین

احمدی

92.2.8

11

معصومه

نظیفی برومند

92.2.7

12

آمانج

مردانی

-

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

-

کریمی

92.2.15

2

شلیر

سیف پناهی

92.2.18

3

علی

قادر مرزی

92.2.21

4

بهار

احمدی

92.2.17

5

مهر انگیز

جهانبخش

92.2.16

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

مریم

مولایی هوشیار

92.2.26

2

ناصر

محمدی

92.2.28

3

فرزاد

شامحمدی

92.3.13

4

حسن

خرامانی

92.3.15

5

نرگس

رستمی

92.3.11

6

پریسا

نادری

92.3.6

7

-

ملایی

92.3.7

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

نادیا

میرزایی

92.3.22

2

مریم

مولایی هوشیار

92.3.26

3

ناصر

محمدی

92.3.28

4

ابراهیم

گردمیرانی

92.3.25

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

ئاوات

زندی

92.4.8

2

مژگان

-

92.4.5

3

گلبهار

فاتحی

92.4.1

4

سمیه

محمدی

92.4.3

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

صدیق

کریمیان

92.4.12

2

---

دوستی

92.4.17

3

---

بهمنی

92.4.22

4

بلور

حسینی

92.4.19

5

طارق

نجفی

92.4.15

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

منیره

ویسی

92.4.25

2

روژان

احمدی

92.4.27

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

سهیل

سعیدی

92.5.2

2

نیلان

احمدی

92.5.7

3

بهمن

نصرا.. زاده

92.5.1

4

فاتح

کریمیان

92.5.9

5

-

زندسلیمی

92.5.19

6

صلاح الدین

جعفری

92.5.20

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

صبا

مولودی

92.5.21

2

رئوف

رشید زاده

92.5.26

3

شهین

لطفی

92.5.23

4

لقمان

ساعدی

92.5.30

5

پروانه

امیرحسینی

92.6.2

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

امین

-

92.6.6

2

علویه

حبیبی

92.6.10

3

-

آزموده

92.6.13

4

کژال

ترکیبی

92.6.20

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

-

خسروی

92.7.8

2

-

احمد پور

92.7.3

3

فریدون

رستمی

92.7.1

4

امین

نیکخواه

92.6.6

5

زاهد

احمدی

92.6.25

6

سهیلا

امان الهی

92.6.27

7

آقای

بهمنی

92.6.30

8

فریدون

رستمی

92.7.1

9

-

احمدپور

92.7.3

10

محسن

زمانی

92.7.13

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

آرش

محمدی

92.7.30

2

حسین

شیخی

92.7.17

3

چنور

رستمی

92.7.15

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

کیمیا

رستگار

92.8.6

2

بشری

ملایی

92.7.27

3

پویا

زارعی

92.7.29

4

جمال

شکری

92.8.11

5

حسام

صلواتی

-

6

نشمین

مصطفی نژاد

92.7.1

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

گلاله

برایی

92.8.15

2

پریا

یونسی

92.8.18

3

حسن

خرامانی

92.8.13

4

نشمیل

مصطفی نژاد

92.8.13

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

ساسان

شاخه وان

92.9.25

2

پیمان

ابراهیمی

92.09.23

3

آرش

جهتی

92.09.13

4

رضوان

ناصری

92.09.12

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

ادیب

شریف زاده

92.10.09

2

آرمان

علی مرادی

92.10.07

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

ایران

زندکریمی

92.10.21

2

ابراهیم

حسینی

92.10.19

3

اعظم

الماسی

92.10.15

4

آرمان

شکیب

92.10.17

5

رشاد

نگهدار

92.10.25

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

رزگار

صادقی

92.10.28

2

دنیا

کریمی

92.10.29

3

-----

مرادپور

92.10.30

4

لقمان

ساعدی

92.11.02

5

-----

عباسی

92.11.05

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

-----

اسماعیلی

92.11.16

2

فریبا

نگهدار

92.11.12

3

تسکین

اصلانی

92.11.07

4

-----

عباسی

92.11.05

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

مصطفی

زارعی

92.11.21

2

جهانگیر

وزدوشان

92.11.23

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

ناصر

محمدی

92.11.30

2

عبدالباقی

احمدی

92.11.28

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

حسام

صلواتی

92.11.30

2

سید محمد حسینی

احمدی

92.10.24

3

.....

فرجی

92.12.05

4

منیره

نصرتی

92.12.03

5

.....

نوری

92.12.07

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

خانم

زندسلیمی

92.12.21

2

آقای

محمدزاده

92.12.24

3

.....

شریعتی

92.12.26